Kommunen svarade inte i rätten - tvisten om Åttevägen fortsätter

HJÄRUP.

Den långdragna tvisten om detaljplan Åttevägen i Hjärup är nu inne på sitt femte år. I onsdags framförde de överklaganden sina synpunkter i tingsrätten i Malmö. Men kommunen valde att inte svara.

Av
Lena Karlsson

– Det är högst ovanligt, säger Lennart Friberg, en av de klagande Hjärupsborna.

Nu har Staffanstorps kommun tre veckor på sig att svara. Därefter har de klagande chans att uttala sig innan mark- och miljödomstolens fäller sin dom.

– Först i mitten av juni kommer domen.

Staffanstorps kommun vill bygga hus på idrottsplatsen mellan Hjärups skola och Hjärupslundskolan. Det är någonting som många Hjäruspbor motsätter sig.

– Alla är för en byggnation. Men inte på den platsen. Istället för att bygga låga hus på idrottsplatsen kan man bygga högre hus med plats för fler väster om järnvägen, säger Lennart Friberg.

Huvudargumentet mot en byggnation på platsen är att det försämrar barnens lekmöjligheter.

– Kommunens policydokument bryter mot Barnkonventionen. Dessutom låter de planen förfalla under tiden som tvisten pågår. Politikerna påstår att det inte är ekonomiskt försvarbart att underhålla den eftersom de ändå ska bygga där. Men barnen måste ju ha ytor att leka på. Om det byggs mer blir det fler barn och då måste det finnas ännu mer plats för barnen i området att vara på.

Publicerad 13 April 2018 00:00