Byalag vill att vägen går utanför Esarp

ESARP/GENARP.

Flytta ut vägen som går genom Esarp mot Genarp. Det kräver Esarps Bygdelag och Genarps Byalag i en gemensam skrivelse till Staffanstorp och Lunds kommuner.

Av
Lena Karlsson

För inte så länge sedan rustades vägen som går genom Esarp upp. Detta efter att frågan diskuterats i uppåt 40 års tid.

– Men det har tyvärr inte blivit bättre. Några kör försiktigt genom byn, men särskilt yrkestrafikanterna bara kör på så att det gungar i husen, säger Roland Larsson i Esarps bygdelag.

"Kör så att det gungar i husen"

Därför vill de två byalagen i Esarp och Genarp att väg 798 istället dras utanför Esarp.

En orsak som de uppger i den gemensamma skrivelsen till kommunerna är att landsvägen ligger väldigt nära bostadshusen, mellan en till en och en halv meter. "Det är ingen boendemiljö som kan anses acceptabel 2018", står det.

En annan orsak som uppges är att trafiken kommer att öka, eftersom Genarp byggs ut. Det innebär att fler människor kommer att pendla till Malmö och Lund. Utöver det är det allt fler människor som besöker skogs- och naturområdena runt Genarp.

Därmed menar byalagen att det finns starka skäl till en förbifart Esarp. De menar också att förslaget har stöd i Staffanstorps kommuns översiktsplan.

"Det har tyvärr inte blivit bättre"

I skrivelsen uppmanas kommunstyrelserna i Staffanstorp och Lund att gemensamt till Region Skåne och Trafikverket framföra behovet av en förbifart vid Esarp.

"Så snart som möjligt"

Men tanke på att det tog 40 år innan vägen rustades upp menar byalagen att det är "dags att så snart som möjligt påbörja arbetet med en detaljerad planering, vilket bör underlätta möjligheterna till att få med denna etapp i den regionala infrastrukturplanen."

Publicerad 16 April 2018 00:00