Kameraövervakning vid Hjärups station tillåts

HJÄRUP.

Staffanstorps kommuns ansökan om att sätta upp kameror vid Hjärups station har nu beviljats. Syftet är att förbygga, avslöja och utreda brott.

Enligt beslutet från Länsstyrelsen Skåne får övervakningen bedrivas alla dagar från klockan 18 på kvällen till 6 på morgonen.

Tillståndet gäller fyra kameror för övervakning av cykel- och bilparkering på Hjärups station.

Övervakningskamerornas upptagningsområde får dock inte omfatta vägar, perrong, gång- och cykelbana eller återvinningsstationen.

Tillståndet medger inte heller avlyssning eller inspelning av ljud. Det måste också tydligt framgå genom skyltning att platsen är kameraövervakad och av vilket bolag.

Det inspelade materialet får sparas i högst två månader.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö av sökanden, Datainspektionen och den kommun där övervakningen ska ske. Om kameraövervakningen avser en arbetsplats får beslutet även överklagas av organisation som företräder anställda på arbetsplatsen.

Publicerad 04 May 2018 11:56

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag