Foto: mostphotos

Minilivs en av tre byggnader som rivs vid Hjärup station

HJÄRUP. Minilivs rivs för att ge plats åt den nya stationen och tillfälliga spår.

Av
Lena Karlsson

Servicebutiken vid stationen har stått tom i flera år i väntan på järnvägsbygget. Men nu rivs den.

Fast granitstenen runt omkring byggnaden kommer att sparas för att användas när området senare återställs.

Förutom minilivs kommer ytterligare två hus att rivas i samband med järnvägsbygget i Hjärup. De är den gula tegelvillan som ligger norr om gamla stationen och stinshuset, plus en byggnad vid Coyetgården söder om Hjärup. Stationshuset och stinshuset ska dock bevaras, men måste utrymmas under själva bygget.

Publicerad 23 May 2018 00:00