Replik på "Liberal äldrepolitik" av Niklas Nettrup (L) v 20

REPLIK/INSÄNT.

Socialnämndsledamoten Niklas Nettrup (L) hänvisar till ett rikspolitiskt program i sitt parti och vill utifrån detta vara alla goda gåvors givare inom äldreomsorgen.

Av
Pia Jönsson (S)

2:e vice ordförande i socialnämnden

Om vi istället tar oss ner till praktiken på det lokala planet och äldreomsorgen i Staffanstorps kommun, så kan vi konstatera att Liberalerna sedan valet 2014 är ett styrande parti inom Alliansen, som är fullt ansvariga för sakernas tillstånd i vår kommun.

Det är Liberalerna som är emot valfrihet inom äldreomsorgen och endast tillåter privata alternativ och därmed säger nej till kommunen som utförare. Det är Liberalerna som vill konkurrensutsätta de äldres väl och ve ytterligare på en äldreomsorgsmarknad med vinstinslag.

Det är Liberalerna som är ansvariga för att våra äldre inom den privat bedrivna äldreomsorgen har den sämsta maten i landet och som är tillagad i ett privat kök. Liberalerna säger sig vilja maximera individens frihet, men kan inte ens se till så att våra äldre har mat av högsta kvalité.

"Liberalerna är ansvariga för den sämsta maten"

Det är Liberalerna som är ansvariga för att Staffanstorps kommun är nionde sämst i landet vad gäller bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten, elfte sämst i landet på personalkontinuitet i hemtjänsten samt att vår kommun hamnar på 197:e plats av 254 möjliga för det särskilda boendet i sin helhet. Detta är facit efter snart fyra år där Liberalerna varit ansvariga för äldreomsorgen i vår kommun.

Liberalerna riktar kritik mot socialdemokratin för att vi skulle fokusera på utförare, men vi har förmågan att se både till utförare och kvalitet. Om nu Liberalerna fokuserar på kvalitet, varför når detta parti inte större framgångar med sin privatiserade äldreomsorg?

Vi socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen i vår kommun på riktigt och det kräver ytterligare resurser, samma regler för såväl privat som kommunal verksamhet, vinstintresset tas bort samt att arbetsvillkoren förbättras inom äldreomsorgen; ta bort delade turer och erbjud heltidstjänster till våra deltidsanställda. Detta krav gäller även upphandlade verksamheter. Det är vidare helt klart att kvalitetsuppföljningen måste förbättras.

Men vi tror inte att det räcker med dessa förslag när äldreomsorgen misskötts så pass mycket på politisk nivå år efter år. Det behövs ett verkligt Äldreomsorgslyft i vår kommun! En början på detta är att omedelbart tillsätta en extern expertgrupp från bland annat universiteten i vårt län och framgångsrik profession i andra kommuner för att göra en total genomlysning av äldreomsorgen i Staffanstorps kommun och redovisa konkreta åtgärdsförslag för att vi ska kunna uppnå en äldreomsorg av högsta kvalitet. En proffskock har också en uppgift att fylla här.

Läs "Liberal äldreplitik av Niklas Nettrup"

Publicerad 29 May 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag