Elever nöjdare enligt enkät

STAFFANSTORP.

Den elevenkät som kommunen skickat ut till eleverna i våras visar att eleverna är nöjdare än tidigare. Förbättringen gäller de flesta områden som mäts.

Av
Lena Karlsson

– Detta är den allra viktigaste skolundersökningen eftersom det är eleverna själva som uttrycker sin uppfattning om hur nöjda de är, säger ordförande i barn- och utbildningsnämnden Nino Vidovic (M) och utbildningschef Krister Åkesson på kommunens hemsida.

Buns ordförande är särskilt nöjd med att undersökningen visar på en tydlig förbättring i förhållandet mellan lärare och elever.

– Eleverna känner i högre grad att lärarna är engagerade, har högre förväntningar och därmed också ger ett högre stöd, säger Nino Vidovic.

Elevenkäten besvarades av elever i grundskolan årskurserna 5 och 8. På kommunens hemsida går dfet även att se resultatet av två andra enkäter som gjort under våren.

Den ena är riktad till vårdnadshavare i förskolan. Den andra har skickat ut till vårdnadshavare i grundskolan, F-klass, årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8.

    Enkät till elever i grundskolan, åk 5 och åk 8

Publicerad 12 June 2018 00:00

Lokaltidningen Lunds nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag