Socialministern besökte Pilegården

STAFFANSTORP.

Pilegården har nyligen haft besök av socialminister Annika Strandhäll. Där fick hon en guidad tur genom de olika verksamheterna.

Av
Lena Karlsson

Det var i samband med ett besök i Malmö som socialministern passade på att ta vägen inom Staffanstorp.

– Det är alltid roligt att komma ut och se hur verksamheterna fungerar, säger Annika Strandhäll.

Under besöket fick hon bland annat inblick i hur korttidsboende och växelboende fungerar.

– Det har blivit ett allt större behov av växelvård för dementa, säger enhetschef Marie Nilssson.

En fråga som intresserade Annika Strandhäll särskilt är hur man möter de behov som uppstår av en allt större åldrande befolkning.

– Det är en stor utmaning.

Hon undrade bland annat hur demografin ser ut i Staffanstorp.

– Vi kommer att ha många äldre invånare i Staffanstorp i framtiden, svara Leila Misrili, chef för vård och omsorg hos kommunen.

Publicerad 21 June 2018 00:00