Skolverket ger kommunen bakläxa efter kränkning av elev

STAFFANSTORP.

I februari fick Skolverket in en anmälan om att en elev mobbats av andra elever. Nu får kommunen bakläxa för att ha brustit i sina skyldigheter att utreda och anmäla saken.

Av
Lena Karlsson

Det är på Anneroskolan i Staffanstorp som den kränkande behandlingen av eleven ska ha skett av andra elever. Men vad som egentligen har skett har barn- och elevombudet inte kunnat ta ställning till. Det beror på att de incidenter som anmälaren påpekar inte har något stöd i utredningen av ärendet.

Enligt Skolverkets bedömning har skolan därmed inte levt upp till sina skyldigheter att utreda och anmäla kränkningarna och får därför ett föreläggande.

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att personal anmäler upplevd kränkande behandling till rektor som i sin tur ska anmäla det till huvudmannen.

Staffanstorps kommun, som är huvudman för skolan, har brustit i sina skyldigheter att anmäla och utreda uppgifter om kränkande behandling.

Föreläggande innebär också att omständigheterna kring de uppleva kränkningarna skyndsamt ska utredas och att elevens nuvarande skolsituation ska redovisas senast den 5 oktober.

Barn- och elevombudet anser dock inte att huvudmannen ska dömas till skadestånd.

Publicerad 25 June 2018 00:00