Statsvetare Anders Sannerstedt vid Lunds universitet.

Statsvetare Anders Sannerstedt vid Lunds universitet. Foto: Mikael Risedal

Tredje bäst på att rösta

STAFFANSTORP.

Vid förra riksdagsvalet var valdeltagandet i Staffanstorp det tredje högsta i Skåne. Grannkommunen Burlöv hade däremot det tredje lägsta i regionen.

Av
Lena Karlsson

– Det har med den socioekonomiska strukturen att göra, säger statsvetaren Anders Sannerstedt vid Lunds universitet.

Supervalåret 2014, då det var val till både Europaparlamentet och Sveriges riksdag, gick nästan 86 procent av de röstberättigade till valurnorna för att rösta i riksdagsvalet i Sverige.

Flitigast i landet var Lommaborna där nästan 93 procent av de röstberättigade gick till valurnorna. Med sina 89,7 procent var Staffanstorp inte långt efter. I Skåne är det enbart Vellinge som med sina 91,4 procent ligger närmare Lommas toppnotering

– I rika, välmående kommuner är valdeltagandet högst. På individnivå spelar inkomst, hur pass välutbildad du är, och civilstånd en stor roll, säger Anders Sannerstedt.

Ju mer etablerad en person är i samhället desto större sannolikhet att den går och röstar. Det är anledningen till att yngre väljare har ett lägre valdeltagande medan det i åldrarna 50 till 64 är som högst. Efter 74 år sjunker valdeltagandet igen.

Hos grannkommunen Burlöv ser bilden annorlunda ut. Där gick knappt 81 procent till valurnorna 2014. Det är en skillnad på nästan tio procentenheter i jämförelse med Staffanstorp.

Att inte lika många går och röstar i Burlövs kommun har bland annat att göra med att en större del av befolkningen har lägre utbildning och inkomst.

– Men de som inte röstar är sällan konsekvent icke-röstare. 15 procent av de röstberättigade röstar kanske vart tredje valår. Det är endast uppåt fyra procent som aldrig röstar.

I Burlöv bor också en högre andel utrikes födda än i grannkommunen. Utrikes födda röstar generellt i mindre utsträckning än inrikes födda.

– Det beror på att man inte är lika förankrad i samhället och tillhör den socioekonomiska grupp där man i större utsträckning är arbetslös, har arbetaryrken och lägre inkomst. Om man är skolad i att rösta eller inte har också att göra med vilka demokratiska traditioner som finns i landet man kommer ifrån, säger Anders Sannerstedt.

Valdeltagande 2014

HÖGST:

Staffanstorp: 89,7 procent

Vellinge: 91, 4 procent

Lomma: 92,9 procent

LÄGST:

Burlöv: 80,6 procent

Åstorp: 80, 1 procent

Malmö: 79, 7 procent

Riket: 85, 6 procent

Publicerad 28 June 2018 00:00