Nytt äldreboende i Hjärup

HJÄRUP. Det planeras ett nytt äldreboende i kommunen. Men det är lång tid kvar innan spaden kan sättas i marken.

Av
Lena Karlsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för området öster om Hjärupslundsskolan.

Det är samma plats där spontanidrottsplatsen ligger. Staffanstorps kommunfastigheter utreder var det ska flyttas.

Det har spekulerats om ett åttavåningshus. Men utformning och höjd är ännu inte bestämt. Tanken är dock att äldreboendet ska bli ett landmärke intill Hjärupslundsskolan.

– Diskussioner förs om möjligheten att skapa ett landmärke i Hjärup som tar tillvara vyn längs med Parkallén och tänker in siktlinjen mot Uppåkra kyrka, säger planarkitekt Jonathan Nygaard på Staffanstorps kommuns hemsida.

Först i början av nästa år kommer detaljplanen preliminärt ut på samråd.

Publicerad 04 July 2018 00:00