Små korn visar på öl från järnåldern

UPPÅKRA.

Det har bryggts öl i Uppåkra, visar analysen av utgrävningar på platsen.– Det är ett väldigt ovanligt fynd, säger arkeobotaniker Mikael Larsson vid Lunds universitet.

Av
Lena Karlsson

Vid de årliga studentutgrävingarna i Uppåkra år 2013 upptäcktes en ugn.

– De fynd av förkolnade korn med groddar som vi hittade visar att det har funnits storskalig produktion av öl här sedan 400-talet.

Fynd av små förkolnade skalkorn gör att arkeologerna tror att malt för ölbryggning tillverkats i Uppåkra.

Fynd av små förkolnade skalkorn gör att arkeologerna tror att malt för ölbryggning tillverkats i Uppåkra. Foto: Lena Karlsson

Mikael Larsson förklarar att det inte är ovanligt att det görs fynd av olika sorters växter.

– Det gör vi rutinmässigt vid utgrävningar. Men det är väldigt ovanligt att hitta denna sorts förkolnade skalkorn med groddar.

Det faktum att kornen hettats upp till en viss gräns indikerar på att malt till öltillverkning har gjorts i ugnen i Uppåkra.

Enligt arkeologerna handlar det om storskalig tillverkning av öl, och inte för hushållsbehov utan för högtider och handel.

"Det är väldigt ovanligt"

Första beviset på öltillverkning i Skandinavien är från 1000-talet i Österbölle i Danmark. Men fynd på malttillverkning har även gjorts i Sverige, närmare bestämt i Eketorp på Öland på 500-talet. Fynden i Uppåkra är daterade till 400-talet.

Men Mikael Larsson menar att det finns all anledning att tro att det förekommit öltillverkning i Uppåkra redan tidigare än så.

– En sak som gör Uppåkra unikt är att platsens olika byggnader har återuppbyggts genom århundradena på samma plats. Under den ugn där maltkornen hittats finns med stor sannolikhet en ännu äldre ugn.

Arkeologerna kan inte studera jordlagren efter 700-talet eftersom de har plöjts bort efter år av jordbruk.

– Men efter att man upptäckt att det var ett vinnande koncept måste man ha fortsatt brygga öl ända in i våra dagar.

Publicerad 05 July 2018 00:00