Valdeltagandet i Lomma kommun är fortsatt det högsta.

Valdeltagandet i Staffanstorp kommun är fortsatt högt. Foto: mostphotos

Högt valdeltagande i Staffanstorp

STAFFANSTORP.

Av Skånes 33 kommuner är Staffanstorp en av de fem kommunerna med högst valdeltagande. Det gäller i såväl valet till riksdagen som till region- och kommunfullmäktige.

Av
Lena Karlsson

I Staffanstorp gick 90, 74 procent av de röstberättigade till valurnorna i årets riksdagsval. Det är en ökning men en procentenhet i jämförelse med förra valet 2014.

Den kommun i Skåne med högst valdeltagande är Lomma kommun. Där valde hela 93,86 procent av de röstberättigade att gå till valurnorna i riksdagsvalet.

Andra skånska kommuner med ett valdeltagande på över 90 procent till riksdagen är Vellinge (93,13), Kävlinge (91,07%) och Svedala (90, 90 %).

I Skåne låg valdeltagandet till årets riksdagsval på 85, 91 procent. Staffanstorps höga siffra kan också jämföras med valdeltagandet till riksdagen i hela landet som ligger på 87,18 procent.

Även det är en ökning, med 1, 38 procentenheter, jämfört med 2014 då 85, 81 procent av nästan 7, 5 miljoner röstberättigade utnyttjade sin rösträtt till riksdagen.

Lägst valdeltagande i Skåne har Burlövs kommun där 80,76 procent av de röstberättigade röstade i riksdagsvalet. I Malmö var valdeltagande 82 procent. Andra skånska kommunerna med lågt valdeltagande är Perstorp med 81,98 procent och Bjuv med 80, 76 procent.

Också i kommunvalet tillhör Staffanstorp de fem kommuner med högst valdeltagande i Skåne med sina 88, 92 procent. Valdeltagandet till kommunfullmäktige är generellt lägre men samma förhållande gäller mellan de fem kommunerna.

Även i valet till regionfullmäktige är valdeltagandet i de fem kommunerna något lägre än till de andra valen men till skillnad från de andra kommunerna är valdeltagandet i Svedala något högre till regionen än i kommunvalet. Det innebär att Svedala går om Staffanstorp med 88, 92 procent jämfört med Staffsntorps 88,42 procent.

Valdeltagan

Riksdag

Lomma: 93, 86%

Vellinge: 93,13

Kävlinge: 91,07%

Staffanstorp: 90,74 %

Svedala: 90, 90 %

Hela riket 2018: 87,18%

Kommun

Lomma: 92,88%

Vellinge:92,33%

Kävlinge: 89,28%

Staffanstorp: 88,92%

Svedala: 88,90%

Region

Lomma: 92,52%

Vellinge:91,96%

Kävlinge: 89,09%

Svedala: 88,92%

Staffanstorp: 88,49%

Publicerad 08 October 2018 00:00