Bilden är en genrebild.

Bilden är en genrebild. Foto: mostphotos

Bakläxa för kränkande behandling - men slipper skadestånd

STAFFANSTORP.

Kommunen har fått ett föreläggande från barn- och elevombudet, BEO. Detta för att vidta åtgärder mot kränkande behandling.

I föreläggandet ingår bland annat att se till att personalen anmäler upplevd kränkande behandling till rektorn. Dessutom måste skolsituationen för den elev som utsatts för kränkande behandling redovisas.

Bakgrunden är en anmälan i juli om att en elev i Staffanstorp blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever. När detta skedde gick eleven på Balderskolan. Eleven har enligt anmälan blivit utsatt för fysiskt kränkande behandling vilket lett till skada. Enligt anmälaren har skolan inte tagit händelsen på allvar.

Staffanstorps kommun har kommit in med viss dokumentation i ärendet. Där framkommer det att man upplever att händelsen utretts. Men barn- och elevombudet hävdar att huvudmannen brustit i anmälningsskyldigheten. I beslutet står det att anmälningsplikten "omfattar alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Det gäller alla kränkningar eller eller misstänkta kränkningar."

Barn- och elevombudets utredning visar att skolpersonalen fått kännedom om den kränkande händelsen samma dag men inte har anmält detta till rektorn.

BEO framhåller att "skolpersonalens anmälningsskyldighet inträder så fort de får kännedom om att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling" och vidare att den gäller "även om skolpersonalen bedömer att en händelse inte utgör kränkande behandling."

Senast den 2 januari ska Staffanstorp kommun ha vidtagit åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls. Men kommunen döms inte till något skadestånd.

Publicerad 20 October 2018 00:00