Foto: mostphotos

Kommunen fotas för karttjänst

STAFFANSTORP

. Hela kommunen håller på att filmas och fotograferas. Syftet är att göra en sökbar karta över kommunen.

Av
Lena Karlsson

Bilderna tas för att användas till karttjänsten Mapillary, som är en tjänst som liknar Google street view. Det huvudsakliga syftet är att kommunen ska få en aktuell bild över gatunätet.

– Inventeringen av vårt gatu- och cykelvägnät är nu igång och det ett stort steg för att på ett mer effektivt sätt använda vår arbetstid. Att ha en ögonblicksbild över hela gatunätet, som även medborgare och brukare kan använda, kommer ge oss bättre möjligheter att ge en bättre och snabbare kommunikation, dialog och service. Det kommer också bli lättare vid planering och uppföljning av vårt gatunät säger Henrik Alvén, trafikingenjör, på Staffanstorps kommuns hemsida.

Där står det också att inga personer eller registreringsskyltar kommer att kunna identifieras på bilderna. Kommuninvånarna har också möjlighet att rapportera bilder som man vill ta bort från systemet.

Kommuninvånarna kommer att märka att bildtagningen pågår genom att en bil med kameror på taket kör runt i kommunen under några veckor nu i höst.

Förutom att materialet samlas in för att ge en bild av kommunens vägnät har programmet en bildigenkänningsfunktion som ger en bättre bild av vägskyltar och annan utrustning.

"Genom att integrera bilderna med kommunens webbkartor kan även arbetet med exempelvis gata- och parkfrågor och bygglovsbedömningar effektiviseras och kvalitetssäkras."

Publicerad 26 October 2018 00:00