Foto: mostphotos

Anmäler hot mot tjänsteman

STAFFANSTORP. Ett hot mot en anställd i Staffanstorps kommun har anmälts till Arbetsmiljöverket. Det var utanför en bostad i Sjöbo som situationen uppstod.

Av
Lena Karlsson

Personen vid boendet uppfattades av tjänstemannen som ”mycket labil”. Av anmälan, som gjorts av arbetsgivaren på socialförvaltningen i Staffanstorp, framgår inte varför situationen uppstod. Men det står att den hotfulla personen hade ett flertal vänner med sig, och att det fanns risk för slag mot tjänsteman och tjänstebil. Det fanns också risk för att den hotfulla personen skulle skada sig själv. Några personskador uppstod dock aldrig. Efter att tjänstemannen backade lugnade situationen ner sig.

Publicerad 29 October 2018 23:00