Två nämnder försvinner och ersätts av beredningar kopplade till kommunstyrelsen i det nya förslaget på en ny politisk organisation.

Två nämnder försvinner och ersätts av beredningar kopplade till kommunstyrelsen i det nya förslaget på en ny politisk organisation. Foto: mostphotos

Två nämnder ryker i nya politiska organisationen

STAFFANSTORP.

En ny politisk organisation planeras i kommunen från årsskiftet. Det innebär bland annat att kultur-och fritidsnämnden och tekniska nämnden tas bort.– Vi vill renodla nämndernas kärnuppdrag, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Av
Lena Karlsson

Det politiska organisationen i Staffanstorp har sett likadan ut de senaste 25 åren. Under denna tid har det tillkommit flera nya uppgifter och frågor för kommunen att utföra.

– Det kan vara saker som tidigare låg på statliga verk, men också nya frågor som till exempel invandring och miljö som vuxit sig allt större.

Christian Sonesson.

Christian Sonesson. Foto: Staffanstorps kommun

I dag har kommunen, utöver valnämnden, fem nämnder. I den nya politiska organisationen finns istället fyra nämnder.

Socialnämnden delas upp i två nämnder - en arbetsmarknadsnämnd och en omsorgsnämnd. Istället för en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd finns en ny stadsbyggnadsnämnd. Barn- och utbildningsnämnden heter i den nya organisationen utbildningsnämnden.

– Vi vill inte att andra saker tar fokus de klassiska kommunpolitiska frågorna. Utbildningsnämnden ska arbeta med utbildningsfrågor och omsorgsnämnden med äldrefrågor och inget annat.

I den nya politiska organisationen försvinner tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Dessa ersätts av beredningar, en för frågor som rör demokrati, kultur och fritid och en som bereder frågor som rör teknik, trafik och vatten- och avlopp. En tredje beredning behandlar miljöfrågor.

– I en liten kommun som Staffanstorp behövs till exempel ingen kulturnämnd eftersom det inte finns någon stor kulturförvaltning som i Stockholm eller Malmö.

Men finns det då inte en risk för toppstyrning med beredningar under kommunstyrelsen istället för nämnder?

– Tvärtom. Toppstyrning låter så negativt, men det innebär ju samtidigt att vi kan lyfta vissa frågor som haft en mer undanskymd plats i nämnderna.

Inte heller oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) ser någon risk för toppstyrning.

– Nej, jag tycker inte att det är någon större skillnad på om det är en nämnd eller en beredning. Det blir snarare en fördjupning av demokratin. För i en beredning kan man fördjupa sig mer i en sakfråga.

Pierre Sjöström är positiv till den nya politiska organisationen.

Pierre Sjöström är positiv till den nya politiska organisationen. Foto: Åsa Siller

Socialdemokraterna har varit med i processen och ser positivt på förändringen

– Modellen med beredningar finns i Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Så det är därifrån man hämtat inspiration.

Hur den nya politiska organisationen påverkar förvaltningen vill ingen av de två politikerna lägga sig i.

– Det är upp till kommundirektören att anpassa förvaltningen efter det nya. Men vi gör inte detta för att spara pengar utan för att rikta fokus på kärnfrågorna i nämnderna, säger Christian Sonesson.

Nuvarande nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Tekniska nämnden

Nya nämnder

Utbildningsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

Omsorgsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Publicerad 04 November 2018 00:00