Gräsplätten mellan Kastanjevägen och Malmövägen.

Gräsplätten mellan Kastanjevägen och Malmövägen. Foto: Lena Karlsson

Trafikkaos kan lösas med parkeringsfickor

STAFFANSTORP.

Bygg parkeringsfickor för bussarna vid infarten till City cross. Det är en idé som presenteras av en Staffanstorpsbo i ett medborgarförslag till kommunen.

Av
Lena Karlsson

Orsaken är det trafikkaos som ofta uppstår vid parkeringsinfarten till City gross i början av Kastanjegatan. Där kan det ibland stå tre regionbussar efter varandra.

"Ett väldigt trafikkaos"

"Det blir ett väldigt trafikkaos. Det blir trångt att köra in på parkeringen och trångt att komma ut från parkeringen", skriver förslagsställaren. I förslaget står det även att bussarna inte respekterar det parkeringsförbud som råder på sträckan.

"Bussarna hindrar också åtkomsten till postlådan som finns på sträckan. Det borde göras något åt problemet." Parkeringsfickorna till bussarna skulle enligt förslaget göras på gräsmattan mellan Kastanjevägen och Malmövägen.

Publicerad 05 November 2018 00:00