Foto: mostphotos

Digitala lås ska hindra äldreinbrott

STAFFANSTORP.

Digitala lås ska installeras till alla i kommunen som har trygghetslarm och hemtjänst. På så vis ska tryggheten öka.

Av
Lena Karlsson

– Att skapa ökad säkerhet och trygghet är det viktigaste i vårt arbete, framför allt för brukarna och medborgarna, men vi få inte heller glömma personalen. Det är viktigt för alla att veta att ingen annan än hemtjänsten kan komma in med de digitala låsen, säger Paulina Hallgren, tillförordnad vård- och omsorgschef på Staffanstorps kommuns hemsida.

De digitala nyckelsystemen har flera säkerhetsspärrar. Om någon till exempel hittar en tappad digital nyckel kan den inte användas.

En digital nyckel fungerar genom att en enhet sätt på dörren som sedan kan låsas upp digitalt via en mobiltelefon eller en digital nyckel.

Digitala lås används redan i grannkommunerna Lomma, Burlöv och Lund. Vilket system som ska köpas in i Staffanstorp är ännu oklart då upphandlingen fortfarande pågår.

Publicerad 07 November 2018 00:00