Moderaternas Christian Sonesson valde att samarbeta med SD.

Moderaternas Christian Sonesson valde att samarbeta med SD. Foto: Henrik Lethin

Starka reaktioner mot M:s allians med SD: "Anmärkningsvärt"

Liberalerna: "Det blåser andra vindar i Staffanstorpspolitiken nu"

STAFFANSTORP.

Nu står det klart att Moderaterna i Staffanstorp inleder ett samarbete med Sverigedemokraterna. Därmed går de inte enbart emot den linje som det egna partiet har på riksplanet. Moderaterna i Staffanstorp agerar också annorlunda än andra skånska kommuner där Moderaterna samarbetar med SD.

Av
Lena Karlsson

I valet till kommunfullmäktige gick Moderaterna starkt fram. Efter valet inledde de ett valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna. Men nu har de i stället valt att styra tillsammans med Sverigedemokraterna. Detta trots att de enligt både Socialdemokraterna och Liberalerna inte hade behövt göra det.

– Det är bara att beklaga att de valde den vägen. Moderaterna fick ett så starkt valresultat att de hade kunnat välja att samarbeta med något annat parti, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S).

Moderaterna och Sverigedemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för den kommande mandatperioden. Ett gemensamt politiskt handlingsprogram har arbetats fram.

"Under de senaste fyra åren har likheterna mellan dessa båda partier blivit tydliga i omröstningar i kommunfullmäktige" står det i det pressmeddelande där samarbetet presenteras. Där kan man också läsa att partierna menar att de med stöd av cirka 54 procent av väljarna "skapas stabilitet i de politiska besluten". Bland punkterna i det gemensamma handlingsprogrammet finns frågor som integrationsplikt, lokalt tiggeriförbud och en reformering eller avskaffande av anvisningslagen.

Vad tycker du om de två partiernas gemensamma handlingsprogram?

– Jag konstaterar att där finns fem punkter som handlar om integration, men det är frågor som inte avgörs på kommunalt plan. Det jag saknar är ett större fokus på de kommunala kärnfrågorna om äldreomsorgen, skola och hyresrätter för unga, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S).

Hur kommer ni att förhålla er till deras politik?

– Vi kommer fortsätta att göra det vi alltid har gjort, att lämna in motioner och motförslag.

Även Liberalerna i Staffanstorp, som före valet tog ställning mot SD: s politik, är kritiska mot samarbetet.

– Det är anmärkningsvärt. I andra skånska kommuner där man har inlett ett samarbete med SD så har man gjort det för att man inte har haft tillräckligt med mandat tillsammans med sina allianspartier. Men så är inte fallet här i Staffanstorp, säger Björn Magnusson.

Om Moderaterna i Staffanstorp hade valt att samarbeta med alliansen hade de fått sammanlagt 24 mandat istället för de 23 som de nu har tillsammans med Sverigedemokraterna.

– Det är bara att konstatera att det blåser andra vindar i Staffanstorpspolitiken nu. Till skillnad från på riksplanet, där den liberala sidan av Moderaterna överväger, är det den konservativa sidan av partiet som dominerar i Staffanstorp, säger Björn Magnusson.

Av sammanlagt 41 mandat i kommunfullmäktige fick Moderaterna 18 mandat, Socialdemokraterna 9 mandat, Sverigedemokraterna 5 mandat, Liberalerna 3 mandat, Miljöpartiet 2 mandat, Centern 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat och Vänstern 1 mandat.

Publicerad 13 November 2018 11:10