På plan tre i Rådhuset trängs kommunens IFO-avdelning med Vård och omsorg.

På plan tre i Rådhuset trängs kommunens IFO-avdelning med Vård och omsorg. Foto: mostphotos

Riskerar vite på 150 000 kronor

Brister i arbetsmiljön kan leda till sjukdom

STAFFANSTORP.

150 000 kronor. Det är vad kommunen riskerar att betala i vite om den inte gör någonting åt trängseln, överhörningen och ljusförhållandena på plan tre i Rådhuset.

Av
Lena Karlsson

"Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig." Det uppger Arbetsmiljöverket som skäl till beslutet om att förelägga Staffanstorps kommun att betala vite om vissa åtgärder inte görs innan den 15 juli 2019.

Tills dess ska Staffanstorps kommun ha säkerställt ändamålsenliga lokaler för personalen inom Individ- och familjeomsorg och verksamheten för vård och omsorg.

Det var i samband med en nationell tillsynsinsats riktad till socialsekreterares arbetsmiljö som tre inspektioner gjordes i Staffanstorp i början av 2017. Brister i arbetsmiljön upptäcktes.

Flertalet av de medarbetare som Arbetsmiljöverkets personal då träffade utryckte oro inför verksamhetens flytt till nya lokaler. Flytten innebar att socialförvaltningen och personal från Vård och omsorg skulle sitta i samma lokal. Det betydde att på en yta som tidigare rymt cirka 45 arbetsplatser nu skulle rymma cirka 72 platser.

När Arbetsmiljöverket hade en uppföljning den 16 oktober 2017 var flytten genomförd. En rundvandring i lokalerna visade att det var trångt i kontorslandskapet, att överhörning utgjorde ett problem och att belysningen varierade mycket från plats till plats.

Efter ett föreläggande den 20 december 2017 har en del åtgärder gjorts. Bland annat har sex arbetsplatser tagits bort. Men vid en rundvandring i lokalerna den 19 april 2018 konstaterade Arbetsmiljöverket att ingenting hade gjorts åt överhörningen, trängseln och ljusförhållandena.

Både medarbetare, skyddsombud och enhetschefer berättade då att de problem/risker med trängseln och överhörningen som tagits upp ända sedan riskbedömningen inför flytten, fortfarande kvarstår.

Publicerad 04 December 2018 00:00