Foto: Mostphotos.com

Plan för åtta radhus överklagas: "Saknar vett och sans"

Vill bevara ekosystem

HJÄRUP. En invånare i Hjärup har överklagat kommunens detaljplan för åtta radhus på Klockaregårdsvägen. Enligt personen borde natur och åkermark väga tyngre än skatteintäkterna från åtta hushåll.

Invånaren påtalar att det redan finns planer för ett hundratal nya bostäder på orten och tycker att de åtta radhusen skulle förstöra ett viktigt ekosystem.

"De omtalade tvåtusen kvadratmetrarna hyser cirka åtta ädellövträd (ek), ett litet antal lärkträd, ett tjugotal barrträd (gran), diverse buskar och en fantastiskt grön gräsmatta lämpad för led och bollspel. Här trivs ekorrar och fåglar för ingenstans i Hjärup finns det så många gamla och höga träd på så liten yta. Man skövlar inte ett stycke natur så dyrbar för människor och djur för att bygga åtta radhus", står det att läsa i skrivelsen till mark- och miljödomstolen.

Personen poängterar även att hela Hjärup sluttar mot söder och att ny bebyggelse skulle kunna få ödesdigra konsekvenser i framtiden.

"Ju fler ytor som hårdgöres desto större blir risken för översvämningar", skriver personen.

Publicerad 11 December 2018 11:47