Maria Sjöö och Visar Koxha jobbar som väktare i Staffanstorps kommun. De har precis avslutat sin utbildning till att bli ordningsvakter, men de kommer inte kunna jobba som det under nästa år.

Maria Sjöö och Visar Koxha jobbar som väktare i Staffanstorps kommun. De har precis avslutat sin utbildning till att bli ordningsvakter, men de kommer inte kunna jobba som det under nästa år. Foto: Julia Pileby

Ordningsvakter skulle avlasta polisen – får inte fortsätta

"Underlaget som inkommit styrker inte att det finns ett behov"

STAFFANSTORP.

I höstas införde Staffanstorps kommun lokala ordningsvakter som skulle finnas tillgängliga för medborgarna och motverka brottsligheten på orten. Men inför det nya året har polismyndigheten lämnat besked om att de inte finner att det föreligger något behov för lokala ordningsvakter längre.

Enligt det besked som polismyndigheten lämnat finner man att det inte föreligger något behov för att ha ordningsvakter i Staffanstorp.

Beslutet är baserat på det underlag som begärts in från ordningsvakterna och de händelser som inträffat under hösten.

– I de svaren vi har fått in ser vi inga anledningar till att fortsätta bevilja ordningsvakter, säger Peter Saarman, gruppchef på Förvaltningsrätten.

– Det här beskedet utgår ju från en nulägesrapport. Och det är klart att om man har ordningsvakter kanske det naturligt blir lugnare. Kommunen kan alltid komma in med en ny ansökan, men då krävs det att det uppkommit nya anledningar till att det skulle behövas ordningsvakter, säger Peter Saarman.

Istället för ordningsvakter får kommunen nu bara ha väktare.

– Skillnaden mellan ordningsvakter och väktare är att ordningsvakter är underställda polisen och har rätt att omhänderta och avvisa personer. Väktare får bara vakta saker och byggnader, säger Peter Saarman.

Kommunens säkerhetschef Emma Björk berättar att man har för avsikt att utöka enheten under nästa år.

– Vi har i dag fem ordningsvakter och kommer att anställa ytterligare två personer. Men nu har vi ju blivit av med tillståndet att ha ordningsvakter, så det blir väktare istället.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) bagatelliserar den lokala polisen de problem som finns i kommunen.

– Den lokala polisen tycker inte att det behövs ordningsvakter i deras område, men vi menar att det är väldigt lite poliser i yttre i tjänst. Ordningsvakterna tillför ju extra resurser till polisen eftersom de är underställda polisen, men de verkar inte vara intresserade av det. Vi tycker att det är ett mycket konstigt synsätt som vi inte delar.

Nu kommer kommunen att begära ett beslut i frågan så att de har möjlighet att överklaga.

– Vi kommer att begära ett beslut och så får vi se var det hamnar. Vi kommer att fortsätta ha kvar vår säkerhetsenhet, men med väktare istället för ordningsvakter. Tyvärr har ju inte de samma befogenheter, säger Christian Sonesson.

Maria Sjöö och Visar Koxha jobbar som väktare i kommunen. Båda två hade precis avslutat sin utbildning till att bli ordningsvakter när beskedet om att inte tillåta ordningsvakter i kommunen kom.

– Det är ju synd, för vi kommer inte att kunna agera om det uppstår situationer. Jag tror att buset kommer att eskalera. I centrum, där vi har haft tillstånd att ha ordningsvakter, har det lugnat ner sig under hösten. Men buset har istället flyttat utanför området, säger Maria Sjöö.

Under hösten har de haft några olika händelser.

– Det har varit mycket hög musik på torget där vi har fått agera. Sedan har vi hittat vapenliknande föremål gömda och det har varit en del inbrott, säger Visar Koxha.

De tycker båda att de fått bra respons från invånarna sedan de började sitt jobb som väktare i kommunen.

– Det känns väldigt bra med all feedback vi har fått från invånarna, säger Visar Koxha.

– De äldre blir glada av att vi är närvarande, säger Maria Sjöö.

– Jag kan bara komma på en negativ händelse och det var några ungdomar som inte tyckte att det var positivt att vi var här. Men det löste sig när vi började prata med varandra. Nu känner vi varandra och då är det inga problem längre, fortsätter hon.

– Vi är ju här för att synas och skapa relationer med invånarna. Det bästa med jobbet är att träffa invånarna och att man kan göra skillnad, säger Visar Koxha.

Publicerad 13 December 2018 07:00