Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Kritiserat vårdbolag får tillstånd

STAFFANSTORP.

Nu står det klart att omsorgsbolaget Vardaga AB får driva särskilt boende på det nya äldreboendet Villa Vikhem. Detta efter att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beviljat deras ansökan om tillstånd.

Av
Lena Karlsson

Villa Vikhem ska vända sig till äldre personer som behöver särskilt stöd. Hälften av de 60 lägenheterna är avsedda för äldre med demenssjukdom.

Vardaga AB får tillståndet med motiveringen att bolaget anses ha ”förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet”.

Ivo menar vidare att företrädarna ”bedöms vara lämpliga att bedriva den aktuella verksamheten och att Vardaga AB uppfyller de krav som ställs på kvalitet och säkerhet vad avser innehåll, hur verksamheten ska beakta den enskildes inflytande, föreståndarens och personalens kompetens och lokalernas ändamålsenlighet."

År 2013 bytte Vardaga AB namn från det tidigare skandalomsusade Carema care. Tillståndet varar tills vidare.

Publicerad 27 December 2018 00:00