Björn Magnusson från Liberalerna i Staffanstorp är kritisk till hur Moderaterna och Socialdemokraterna fördelar kommunens medel.

Björn Magnusson från Liberalerna i Staffanstorp är kritisk till hur Moderaterna och Socialdemokraterna fördelar kommunens medel. Foto. Mostphotos/Pressbild

Liberalerna kritiska mot dubbel ersättning till politiska sekreterare

L skräder inte orden mot M och S

STAFFANSTORP. Liberalerna i Staffanstorp reserverar sig mot beslut om ökade ersättningar till politiska sekreterare i kommunen. De är trötta på vad de kallar "nepotismliknande odemokratiska förhållanden" och pekar på Sjöbo som en bättre förebild.

Av
Jon Loman

Det handlar om ett förslag som nyligen röstades igenom av Kommunfullmäktige. Förslaget som lades fram av Christian Sonesson (M) backades upp av en instämmande Pierre Sjöholm (S). I korthet handlar det om nya bestämmelser för kommunala ersättningar har väckt ont blod hos Liberalerna.

Mer precist handlar det om den sjuttonde punkten i det förslag som nu klubbats igenom, gällande hur politiska sekreterare ska betalas med kommunala medel.

Beslutet innebär att kommunstyrelsens ordförande samt andre vice ordförande nu har rätt att få ett månadsarvode utbetalt för att kunna nyttja politiska biträden, så kallade politiska sekreterare i det dagliga arbetet. Tidigare har det endast varit oppositionsrådet, det vill säga den andre vice ordföranden i kommunstyrelsen som haft rätt till detta.

Enligt det nya beslutet kan nu kommunstyrelsens ordförande ta ut 50 procent av en riksdagsledamots grundlön, 33 500 kronor i månaden, för att betala en politisk sekreterare.

Oppositionsrådet kommer att i samma syfte kunna ta ut 30 procent av en riksdagsledamots grundlön, det vill säga 22 300 kronor i månaden. Tidigare har detta arvode varit begränsat till 15 procent.

Liberalerna i Staffanstorp går nu hårt ut och kritiserar både M och S i sin reservation mot beslutet. De menar att M redan har finansiering för en sekreterare och ställer frågan om de verkligen behöver en till?

Dessutom motsätter sig L en ny formulering i beslutet. En formulering som innebär att partierna får ta ut ersättningen och disponera den efter eget behov utan att ens behöva anställa någon politisk sekreterare.

– Tar det aldrig slut med dessa nepotismliknande odemokratiska förhållanden?, skriver Liberalerna i sin reservation.

Vidare beskriver de beslutet som orimligt och djupt provocerande.

– Det är säkert skönt att sitta där med en extra miljon i kassan till nästa valrörelse, säger Björn Magnusson (L), gruppledare i kommunfullmäktige.

Publicerad 30 December 2018 00:00