Det finns en hel del nya namn på ordförandeposterna i Staffanstorps nämnder. Christian Sonesson innehar, liksom tidigare, ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Det finns en hel del nya namn på ordförandeposterna i Staffanstorps nämnder. Christian Sonesson innehar, liksom tidigare, ordförandeposten i kommunstyrelsen. Pressbild: Andreas Åberg

Så ser de nya nämnderna ut i Staffanstorp

STAFFANSTORP.

I december klubbades vilka personer som ska sitta i kommunens nämnder under den kommande mandatperioden. På ordförandeposterna syns några nya ansikten och några nämnder har försvunnit och istället blivit beredningar.

Barn– och utbildningsnämnden har bytt namn och heter numera bara utbildningsnämnden. Här har Åsa Ekstrand (M) tagit över ordförandeposten från Nino Vidovic (M).

Nino Vidovic är inte heller längre vice ordförande i kommunstyrelsen. Nu är det istället Eric Tabich (M).

I omsorgsnämnden sitter Liliana Lindström (M) på ordförandeposten. Hon var tidigare ordförande i socialnämnden.

Karin Palmqvist (M) kommer att leda den nya arbetsmarknadsnämnden. Hon har även varit ordförande i Staffanstorps Kommunfastigheter AB de senaste åren.

Under den nya mandatperioden försvinner bland annat kultur– och fritidsnämnden, socialnämnden, miljö– och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. De förvandlas istället till andra nämnder eller beredningar.

Kommunens nämnder:

Kommunstyrelsen:

Ordförande: Christian Sonesson (M)

Vice ordförande: Eric Tabich (M)

Andre vice ordförande: Pierre Sjöström (S)

Utbildningsnämnden:

Ordförande Åsa Ekstrand (M)

Vice ordförande: Annika Strandberg (M)

Andre vice ordförande Laila Olsen (S)

Omsorgsnämnden:

Ordförande: Liliana Lindström (M)

Vice ordförande: Richard Olsson (SD)

Andre vice ordförande: Pia Jönsson (S)

Stadsbyggnadsnämnden:

Ordförande: Eric Tabich (M)

Vice ordförande: Maria Leijman (M)

Andre vice ordförande: Carina Dilton (S)

Arbetsmarknadsnämnden:

Ordförande: Karin Palmqvist (M)

Vice ordförande: Toni Nilsson (SD)

Andre vice ordförande: Torbjörn Lövendahl (S)

Valnämnden:

Ordförande: Birgitta Heyle-Wiahl (M)

Vice ordförande: Pierre Lindberg (M)

Andre vice ordförande: Björn Stigborg (S)

Publicerad 03 January 2019 07:00