Arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Palmqvist (M).

Arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Palmqvist (M). Foto: pressbild

Fältgruppen läggs ner

– resurser går istället till fritidsgårdarna

STAFFANSTORP.

Fältgruppen i Staffanstorp ska läggas ner i år. Det beslutet överväger den nya arbetsmarknadsnämnden att ta.

Av
Lena Karlsson

Anledningen till att Fältgruppen som arbetar förebyggande med ungdomar ska läggas ner är att kostnaderna inte anses motivera verksamheten. Efter att elevhälsoarbetet har förstärkts med socionomer i skolan och det drogförebyggande arbetet sker genom öppenvårdsinsatsen Fenix anses Fältgruppens roll ha blivit mindre tydlig. Därmed anses verksamhetens resultat svårare att bedöma.

Men varför just Fältgruppen?

– I våra interna diskussioner har vi landat i det. Vi har ju en ny politisk organisation nu, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Karin Palmqvist (M).

Men Fältgruppen har ju gjort ett bra förebyggande arbete med ungdomar i över 30 år?

– Att man har funnits i 30 är ingen anledning till att fortsätta. Tvärtom kan det då vara dags att fundera på om det finns andra sätt att arbeta på.

Men finns det inte en risk att de problem med ungdomar som funnits i Staffanstorp centrum blossar upp igen?

– Det kan jag inte spekulera om. Men man kan ju lika gärna vända på det och fråga sig var Fältgruppen fanns då det var stökigt i Staffanstorps centrum.

Är det missnöje med gruppens arbete som ligger bakom?

– Nej, något sådant missnöje har jag inte hört någonting om.

En del av resurserna som finansierar Fältgruppen ska nu istället gå till att förstärka fritidsgårdarna.

– Men det ingår inte i arbetsmarknadsnämndens ansvar, säger Karin Palmqvist.

Innan det slutgiltiga beslutet tas ska nedläggningen MBL-förhandlas. Därefter kan frågan tas upp för beslut vid nämndsmötet den 17 januari.

Fältgruppen

Fältgruppen består av sex fältassistenter som arbetar uppsökande, främjande och förebyggande med ungdomar från tio till 18 år. Gruppen fungerar som en länk mellan ungdomar och övriga samhällsinstanser. Fältgruppen är en del av socialtjänsten och har anmälningsskyldighet vid oro.

Publicerad 08 January 2019 00:00