Ordförande Åsa Ekstrand (M) och Magnus Lindberg (S) i utbildningsnämnden har två helt skilda åsikter.

Ordförande Åsa Ekstrand (M) och Magnus Lindberg (S) i utbildningsnämnden har två helt skilda åsikter. Foto: privat

Drar in på alternativ till fläskkött och ekologiskt

Oppositionens förslag om stöd till socioekonomiskt utsatta barn ratades

STAFFANSTORP.

Den nya utbildningsnämnden, med den nya ordförande Åsa Ekstrand (M), tog vid sitt första möte beslutet att ta bort möjligheten till alternativ till fläskkött i skolbespisningen. Det görs även en besparing på ekologiska produkter. Dessutom ratades oppositionens förslag på två miljoner kronor till socioekonomiskt utsatt barn.

Av
Lena Karlsson

Varför tog ni beslutet om att ta bort alternativet till fläskkött från budgeten?

– Det är för att vi behöver pengarna till annat ute i verksamheten. Det blir också mer effektivt för måltidspersonalen att inte ha för många rätter. Dessutom blir det mer jämlikt att ha två alternativ för alla, säger Åsa Ekstrand.

Så ni gör det inte av religiösa skäl?

– Nej absolut inte, man får ha vilken religion man vill. Det blandar vi oss inte i. Och den som behöver specialkost får fortfarande det vid uppvisande av läkarintyg.

Vad har du att säga om de reaktioner som beslutet har väckt?

– Jag tycker att frågan har fått orimligt stora proportioner i media. Alla kommer fortfarande kunna välja två rätter varav ett är ett vegetariskt alternativ. Beslutet är nytt för Staffanstorp, men det har redan införts i flera andra kommuner.

Vilka då?

– Lomma och Eskilstuna till exempel.

Åsa Ekstrand hävdar också att nämnden håller sig till den kostpolicy som togs under förra mandatperioden.

– Den kommer att ses över under denna mandatperiod.

Nämnden har i år fått ett tillskott på 58 miljoner för att täcka den demografiska utvecklingen.

– Vår stora utmaning är den stora inflyttningen till Staffanstorp, säger nämndsordföranden.

Samtdigt ska nämnden spara 4, 5 miljoner.

Ledamot Magnus Lindberg (S) som satt med på nämndsmötet reserverade sig mot beslutet.

Varför reserverade sig S mot beslutet om det indragna fläsköttet?

– Det sänder helt fel signaler att spara in på en så liten grupp barn som av religiösa skäl inte äter griskött. Vi anser att det är en så liten del av budgeten det handlar om. 50 000 kronor jämfört med den totala nämndbudgeten på 730 miljoner.

Han har också en annan syn på kostpolicyn.

– Vi menar att man måste ändra kostpolicyn innan man ta beslut som inte finns med i policyn.

Magnus Linberg reagerade också på att det dras in 300 000 kronor på andelen ekologiska varor i skolbespisningen.

– Sedan la vi också ett förslag om skolpengen där vi tyckte att två miljoner skulle gå till socioekonomiskt utsatta barn, men det fick vi inget gehör för.

Publicerad 16 January 2019 10:30