Torbjörn Lövendahl (S).

Torbjörn Lövendahl (S). Foto: pressbild

"En tragisk dag för det förebyggande arbetet"

Oppositionen vill ha kvar Fältgruppen

STAFFANSTORP.

– Det är en epok som går graven. Det är oerhört tragiskt. Fältgruppens förebyggande arbete har varit oerhört viktigt genom åren, säger arbetsmarknadsnämndens andra vice ordförande Torbjörn Lövendahl (S) som reserverat sig mot beslutet om nedläggningen.

Av
Lena Karlsson

Men enligt arbetsmarknadsnämndens ordörande görs det ju så mycket annat förebyggande arbete i kommunen.

– Ja, fast ingen av de verksamheterna befinner sig ute på fältet för att möta ungdomarna där. Polisen har framhålit hur viktig fältgruppens långsiktiga arbete är. Nu när den tas bort finns det en stor risk att man kommer in i ett för sent skede hos ungdomarna.

Torbjön Lövedahl har också en helt annan uppfattning än ordförande Karin Palmqvist (M) om utvecklingen av de förebyggande arbetet genom åren i Staffanstorps kommun.

– Vi anser att man tvärtom har dragit ner på det förebyggande arbetet genom åren. Det började med att man drog ner på ungdomscoacherna, sedan slogs socialpsykiatrin för ungdomar samman med vuxenpsykiatrin. Tidigare fanns också en arbetsverksamhet för unga, men även den har taigits bort.

Han menar vidare att ungdomsarbetet nu går från att vara förebyggande till att vara repressivt.

– Folk protesterar och det tycket vi i och för sig är bra. Det är bara synd att politiken inte vill lyssna på folket.

Publicerad 18 January 2019 13:01