De parkerade bilarna längs med Skråvägen gör att bilister tvingas köra vänstertrafik för att komma in på Borggården. Nu inför kommunen p-förbud.

De parkerade bilarna längs med Skråvägen gör att bilister tvingas köra vänstertrafik för att komma in på Borggården. Nu inför kommunen p-förbud. Foto: Privat

Trafikkaos på Borggården mot sin lösning

Kommunen lyssnar på de boende och inför parkeringsförbud

STAFFANSTORP.

För de boende på Borggården har parkeringsproblemen på Skråvägen varit ett elände i många år. Många av dem har kontaktat kommunen med krav på åtgärder men inte känt att de får gehör. Men nu ser det ut som att ett p-förbud införs inom kort.

Av
Mattias Grenholm

Skråvägen fungerar som infart söderifrån in i bostadsområdet Borggården. Det är också den enda vägen in för biltrafik, vilket gör att den kan vara rätt så trafikerad under vardagar, inte minst när barn ska lämnas och hämtas vid Borggårdens förskola.

Dessutom står bilar tätt parkerade längs med ena sidan vilket gör fordonsmöten omöjliga.

– Varje dag är det någon incident – bilar som möts måste backa, andra kör för fort. För oss som bor i området är det som att bo vid en motorväg, säger Jonny Samuelsson, som tillsammans med sin fru Lotta har skrivit ett brev till alla grannar med uppmaning om att kontakta kommunen i frågan.

De har kontaktat kommunen flera gånger. I ett mejl skrev de: "Det går inte ha det så här. Man tvingas köra vänstertrafik snart halva vägen ner till dagis på Skråvägen. Frågan är inte om det kommer smälla, utan när. Det är bara en tidsfråga."

– Problemet har funnits i flera år och det är inte bara vi som påpekar det för kommunen, för ett par år sedan samlade en granne ihop massor med underskrifter för att kommunen skulle anlägga fler parkeringsplatser – men inget har hänt.

I dag är det tillåtet att parkera på Skråvägen från Järnvägsgatan i söder fram till de första tvärgatorna. Det blir fort fullt på morgnarna och enligt Jonny Samuelsson är det ofta skymd sikt för att bilar står för nära korsningar och övergångsställen.

– Kommunen säger att det är p-vakternas uppgift att lappa de som står fel men det var länge sedan jag såg någon vakt. De har också hänvisat till polisen men jag vet inte vilken värld kommunen lever i – polisen prioriterar inte sånt, säger han.

Vad han och många andra grannar vill är att parkeringen regleras, helst genom att det byggs parkeringsplatser så att Skråvägen blir en lugn gata där fordon kan mötas. De har fått reda på att ansvariga på kommunen har varit och inspekterat och eventuellt vidta åtgärder.

I veckan kom beskedet: kommunen inför parkeringsförbud på Skråvägen. Först var tanken att parkering skulle vara tillåten från Järnvägsgatan fram till närmaste övergångsställe, en sträcka på cirka 50 meter. Sedan ändrade sig ansvarig trafikingenjör:

"Vid närmare analys sätts parkeringsförbudet direkt efter Järnvägsgatans anslutning. I framtiden kanske det är rimligt att anlägga ett par parkeringsplatser på sträckan men det är inget vi gör i dagsläget. Hade trafikförordningens regler efterlevts på platsen hade det varit tillräckligt med vår första åtgärd men trots parkeringsvakternas närvaro under ett bra tag är det fortfarande ett problem att de inte följs", skriver kommunens trafikingenjör Henrik Alvén på Staffanstorps hemsida.

– Det är ju jättebra! Blir det parkeringsförbud är det kanon, säger en lättad Jonny Samuelsson när han hör om beskedet.

Publicerad 16 February 2019 07:00