Förra året var barnutredningarna i Staffanstorp kraftigt försenade.

Förra året var barnutredningarna i Staffanstorp kraftigt försenade. Foto: adobe stock

Utredningar kring barn och unga tog för lång tid

Enhetschefen: "I år är situationen förändrad"

STAFFANSTORP.

Förra året drog flera av Staffanstorps barnavårdsutredningar ut på tiden. Detta trots att utredningar som rör barn och unga enligt lag måste vara klara inom fyra månader.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Om en kommun befarar att ett barn eller en ung person riskerar att fara illa så är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Det kan handla om allt från konflikter hemma till missbruk. För att garantera att barn och unga får hjälp i tid är det endast i undantagsfall som en utredning får ta längre tid än fyra månader.

I Staffanstorp fanns det förra året ett flertal utredningar som inte blivit färdiga i tid, skriver Sydsvenskan. Detta trots att det inte fattats något formellt beslut kring förlängning av utredningarna.

"Dessa förklaringar är ingen ursäkt eftersom lagstiftningen är tydlig"

Ulrika Bengtsdotter är enhetschef på individ- och familjeomsorgen i Staffanstorp. Hon menar att det går att färdigställa en utredning på fyra månader eller mindre och att det är viktigt att se till att utredningen kommer igång snabbt. Därefter måste det finns väl fungerande strukturer och rutiner. Det kan finnas många anledningar till att en utredning tar längre tid än tänkt.

– Det finns enskilda förklaringar till försening såsom byte på en tjänst, sommarsemester eller sjukdom men dessa förklaringar är ingen ursäkt eftersom lagstiftningen är tydlig vad gäller utredningstiderna. I vissa fall kan man ha bedömt att ett par veckor extra utredningstid varit avgörande för om man får en vårdnadshavare med sig på en samförståndslösning och då valt att prioritera det i stället för tidsgränsen, skriver Ulrika Bengtsdotter i ett mejl till Lokaltidningen.

Hon menar vidare att ärendeinflödet till socialtjänsten inte är konstant och periodvis kan det vara mycket högt. Om inte handläggarna får en lugn period där emellan kan det stressa en organisation. Andra saker som påverkar är sommarsemester och sjukdom som ställer krav på styrning, ledning och organisering av arbetet.

– Man måste ha målet i sikte hela tiden vilket i detta fall är att alla utredningar ska ske inom den lagstadgade tiden. I Staffanstorp har vi gått igenom kärnprocessen men också vilka rutiner, metoder och mallar vi ska använda oss av. Sedan är det viktigt att följa att vi gör det vi säger att vi ska göra. Detta är ett ständigt pågående arbete där medarbetarna måste vara delaktiga. Fungerande och väl förankrade rutiner blir en trygghet liksom stöd och kontroll kopplade till det hela.

För att socialtjänsten ska minska antalet förseningar och avvikelser från regelverket är det viktigt med internkontroll, menar Ulrika Bengtsdotter. I socialtjänsten i Staffanstorp går varje medarbetare och förste socionom igenom alla ärenden en gång per månad.

Vad kan försenade utredningar få för konsekvenser för den enskilde, det vill säga barnet eller den unge i de här fallen?

– Att vara föremål för en utredning innebär ofta en påfrestning för familjen. Denna utredning ska inte pågå längre än nödvändigt. Den kan och bör ofta gå snabbare än fyra månader. Drar det ut på tiden kan det i värsta fall innebära att barnet får vänta på det skydd eller stöd det behöver.

Ser kommunen extra allvarligt på att det är just barnavårdsutredningar som dragit ut på tiden?

– Ja. Barn har rätt att få sin utredning färdigställd i tid och att snarast få komma i åtnjutande av de insatser som kan behövas. Alla ärenden som gäller skydd eller stöd till barn ska prioriteras. Det är ett arbete av dignitet och mycket meningsfullt eftersom det faktisk går att göra skillnad för ett enskilt barn och dess familj.

Trots att socialtjänsten i Staffanstorp varit sena med vissa utredningar förra året påpekar Ulrika Bengtsdotter att situationen nu är förändrad. Hon säger att ambitionen är att fortsätta att ge barn och deras föräldrar utredningar som är rättssäkra och som hjälper dem till en förbättrad situation.

Publicerad 10 March 2019 00:00