Den 26 maj 2019 är det dags för val till EU-parlamentet i Sverige.

Den 26 maj 2019 är det dags för val till EU-parlamentet i Sverige. Foto: adobe stock

Valdeltagandet till EU har ökat i Staffanstorp

Men nästan hälften valde att inte välja

STAFFANSTORP.

Valdeltagandet till EU år 2014 var det högsta hittills i landet. Men samtidigt var det enbart lite drygt hälften av de röstberättigade som gick till valurnorna. Det framgår av siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Av
Lena Karlsson

I hela Sverige gick 51 procent av de röstberättigade till valurnorna vid senaste EU-valet. Det är en ökning med cirka tio procentenheter sedan valet 1995.

– Det är det högsta valdeltagandet till Europaparlamentsval som vi har haft hittills i Sverige. Det har varit en stegrande ökning i de tre senaste valen, säger Linda Berg, statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

"Det högsta vi har haft i Sverige hittills"

I Staffanstorp gick 54 procent av de röstberättigade Staffanstorpsborna till valurnorna 2014. Det är tre procentenheter över rikssnittet, och en ökning med åtta procentenheter sedan valet 1995.

LÄS MER:

"Högt valdeltagande i Staffanstorp"

I jämförelse med kommunerna i Skåne är detta det femte högsta valdeltagandet. Samtidigt är det endast Bromölla som ligger mellan Staffanstorp och rikssnittet. Och i jämförelse med landets 290 kommuner ligger Staffanstorp på plats 46.

Staffanstorps valdeltagande kan jämföras med grannkommunerna Lund och Lomma där 64 respektive 63 procent av de röstberättigade röstade i EU-valet. Det är tredje respektive fjärde högst i hela landet.

Allra högst valdeltagande i landet 2014 hade Danderyd med 69 procent. Det är mer dubbelt så mycket som det lägsta valdeltagande i landet som uppvisades i Haparanda, där 34 procent av de röstberättigade gick och röstade. Lägsta siffran i Skåne uppvisar Bjuv med 36 procent, vilket är fjärde lägst i hela landet.

LÄS MER:

"Tredje bäst på att rösta"

För Nyhetsbyrån Siren förklarar Linda Berg att det finns två olika möjliga perspektiv på hur valdeltagandet till EU kan bli den 26 maj i år.

En teori är att media, väljare och partier egentligen bara bryr sig om val på den nationella nivån. Dessutom kan den utdragna regeringsbildningen ha lett till ett missnöje bland väljarna. För att straffa sittande regering kan väljarna avstå från att rösta i EU-valet, vilket då kan leda till ett lägre valdeltagande.

– Å andra sidan stöder inte svenska analyser av väljarbeteende den teorin i särskilt hög utsträckning. I Sverige har vi ända sedan 1970-talet och framåt för varje val sett en ökande andel människor som väljer att rösta på olika partier till olika nivåer, både lokalt, regionalt och till Europaparlamentsvalet.

Statsvetare Linda Berg förklarar vidare för Siren att fyra av tio väljare röstade på ett annat parti i Europaparlamentsvalet än i riksdagsvalet 2014. Detta hade att göra med enskilda kandidaters popularitet och att valen handlade om olika sakfrågor. Hon menar också

"Svårt att sia på förhand hur det kommer att bli"

Inte minst med tanke på att det just nu är ett stort fokus på europeiska frågor och politik i media, skulle det senare perspektivet tala för ett högre valdeltagande.

– Eftersom de här två sakerna inträffar samtidigt, så är det svårt på förhand, och särskilt innan den aktiva kampanjen från de politiska partierna har satt igång, att sia exakt om hur utfallet kommer att bli. Gissningsvis skulle jag inte tro att det blir någon dramatisk minskning av valdeltagandet, utan snarare att det hamnar på ungefär samma nivåer eller kanske till och med ökar lite, säger Linda Berg till Nyhetsbyrån Siren.

Valdeltagande 2014

Danderyd 69 procent (högst)

Staffanstorp 54 procent

Riket 51 procent

Haparanda 34 procent (lägst)

Publicerad 14 March 2019 00:00