Befolkningen i Staffanstorp har ökat.

Befolkningen i Staffanstorp har ökat. Foto: adobe stock

Staffanstorps har den sjunde högsta befolkningstillväxten

Malmö står för den största ökningen i Skåne

STAFFANSTORP.

Befolkningen ökar i Staffanstorp. Så mycket att kommunen hamnar på sjunde plats i befolkningstillväxt i Skåne och på 25:e plats i hela landet. Det visar siffror från statistiska centralbyrån, SCB.

Av
Lena Karlsson

De senaste 20 åren har befolkningen i Staffanstorps kommun i genomsnitt ökat med 52 invånare per kvadratkilometer.

Från 170 invånare år 1998 har den till 2018 ökat till nästan 231 invånare per kvadratkilometer.

I Skåne är det endast Malmö, Burlöv; Lomma och Lund som har en större ökning.

I hela landet har befolkningen de senaste 20 åren gått från 21 till 25 invånare, alltså ökat med nästan fyra invånare per kvadratkilometer.

Befolkningsökning

Ökning av antal invånare per kvadratkilometer mellan åren 1998 till 2018.

  Malmö 502

  Burlöv 200

  Lomma 127

  Helsingborg 86

  Landskrona 60

  Lund 60

  Staffanstorp 52

  Kävlinge 49

  Riket 4

Publicerad 16 April 2019 00:00