Akademikerförbundets SSR:s jurist Mikael Smeds ser flera problem med direktivet att neka försörjningsstöd till terrorister.

Akademikerförbundets SSR:s jurist Mikael Smeds ser flera problem med direktivet att neka försörjningsstöd till terrorister. Foto: pressbild

Nekande av stöd till terrorister har vunnit laga kraft

Men facket menar att personalen hamnar i en rävsax

STAFFANSTORP.

Det omdiskuterade beslutet att neka terrorister, som till exempel IS-återvändare, att nyttja Staffanstorps kommuns resurser har inte överklagats. Det innebär att kommunfullmäktiges beslut nu vunnit laga kraft.

Av
Lena Karlsson

Beslutet har fått kritik från juridiskt håll. En av dem som pekar på riskerna är Akademikerförbundets SSR:s jurist Mikael Smeds.

– Det kan sätta socialsekreterarna i en rävsax som i värsta kan göra att de begår tjänstefel. Det är inte bra.

Rävsaxen består i att en anställd kan hamna i en situation där den måste välja mellan att göra ett korrekt beslut enligt socialtjänstlagen eller att följa arbetsgivarens intentioner. Eller tvärtom följa arbetsgivarens intentioner och ta ett inkorrekt beslut.

– Det finns också en risk att förtroendet mellan socialsekreterare och klient äventyras. Om politikerna har ett annat önskemål kan en utredning försvåras och ta längre tid. Det kan också leda till att klienter avstår från att ansöka om bidrag som de har rätt till. Det kan i sin tur gå ut över barnen.

Problemet kan, enligt Mikael Smeds, kopplas till det faktum att det ytterst är politiker, och inte tjänstemän, som fattar beslut i biståndsärenden.

– Det tycker vi från förbundets sida generellt är fel. Men det är en fråga som vi arbetar för att påverka regeringen, inte någon enskild kommun som Staffanstorp.

I Staffanstorp har de olika nämnderna fått i uppdrag att utreda frågan om hur de ska kunna förhindra att terrorister, som till exempel IS-återvändare, att dra nytta av kommunens ekonomiska resurser.

– Så det handlar inte enbart om bistånd enligt socialtjänstlagen utan även om nyttjande av andra resurser som sophämtning, nyttjande av bibliotek, förskola och skola. Det är inte realistisk att genomföra, säger Mikael Smeds.

Förvaltningschef Annette Christiansson.

Förvaltningschef Annette Christiansson. Foto: Staffanstorp kommun

"Jag garanterar att ingen ska behöva bryta mot någon lag"

Annette Christiansson, chef på arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun bekräftar att det har uttryckts oro för att socionomer kan komma i kläm mellan olika lagar och regler.

– Men det är ingenting som Staffanstorps socionomer ska behöva ställas inför i sin yrkesutövning. Jag tittar just nu på hur vi ska gå till väga för att uppfylla direktiven från politiskt håll. Så fort vi har fått i uppdrag från arbetsmarknadsnämnden kommer vi att utarbeta riktlinjer för hur det ska gå till.

I juni beräknar Annette Christiansson att riktlinjerna kan vara klara. Även om hon inte i nuläget kan säga exakt hur har hon redan nu tankar om hur det kan gå till.

– Men jag kan garantera att ingen av vår personal ska behöva bryta mot någon lag.

Akademikerförbundet SSR har krävt förhandling i frågan, något som i skrivandets stund ännu inte gjorts.

Publicerad 13 May 2019 00:00