Liberalen Gisela Nilsson.

Liberalen Gisela Nilsson. Foto: privat

Liberalerna vill utreda demokratin i Staffanstorp

Christian Sonesson: ”Det tänker inte jag bekosta”

STAFFANSTORP.

Tillsätt en extern utredning av demokratin i Staffanstorp. Det föreslår Liberalerna i en motion.

Av
Lena Karlsson

Under förra mandatperioden ingick ju Liberalerna i alliansen, och hade då större insyn i arbetet i nämnderna. Nu har de inga platser i nämnderna. Dessutom har insynsplatserna i nämnderna tagits bort.

– Det är ett steg i fel riktning och innebär att vi inte har någon insyn nu, säger Gisela Nilsson, Liberalernas ordförande i Staffanstorp.

"Ett steg i fel riktning"

Förutom bristen på insyn menar hon att beslutsunderlagen kommer in för sent.

– Det gör det jättesvårt för oss fritidspolitiker att hinna sätta oss in i ärendena innan beslut.

Vid senaste fullmäktigemöte ställde Gisela Nilsson i en interpellation frågan om hur det går med en redan beslutad utredning om ridhuset.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) svarade då att den redan är klar och redovisad för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU.

– Men när jag efterfrågat den hos kommundirektören har han inte haft någon. Han hade i sin tur frågat stadsbyggnadsdirektören som inte heller har den. Så jag får väl leta vidare.

"Tänker inte lägga tid på att stilla Liberalernas oro"

I ett uttalande i Sydsvenskan avvisar Christian Sonesson förslaget om en extern demokratiutredning. Detta med motiveringen att han inte tycker att det är något problem med demokratin i Staffanstorp.

– Att lägga tid och resurser på att stilla Liberalernas oro, det tänker inte jag bekosta, säger han.

Gisela Nilsson menar dock att en extern utredning inte behöver bli dyr.

– En extern utredare har kunskap om hur det fungerar i andra kommuner, och kan ge tips och råd om hur demokratin kan bli bättre. Och om den fungerar bra i Staffanstorp så får vi ju det bekräftat i så fall.

Publicerad 23 May 2019 00:00