Domstolen friar pappan.

Domstolen friar pappan. Foto: Domstolsverket

Pappa frias från misstankar om övergrepp på dottern

Kan inte redovisa datum

STAFFANSTORP. En man från Staffanstorps kommun frias från misstankar om sexuella övergrepp på sin egen dotter.

Mannen häktades tidigare i våras, misstänkt för flera sexuella övergrepp på dottern. Men tingsrätten anser inte att bevisningen håller.

Av domen framgår att dottern haft hälsoproblem. Något som fick henne att uppsöka en så kallad naturläkare.

Vi det sjätte besöket frågade naturläkaren om den unga kvinnans hälsoproblem kunde ha något att göra med sexuella övergrepp, varpå kvinnan svarade ja.

Tingsrätten gör bedömningen att dottern varit trovärdig, men utesluter inte att hon velat hitta en förklaring till sina hälsoproblem. En förklaring som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten.

Som stöd för denna slutsats lutar sig domstolen mot det faktum att kvinnan exempelvis inte kunnat uppge några datum för när övergreppen ska ha ägt rum.

”När målsägandens uppgifter således är relativt vaga till innehållet och mycket opreciserade i tiden krävs det ett starkt stöd i den övriga utredningen för att beviskravet ska anses uppfyllt”, står det att läsa i domen.

Pappan frias därför helt från misstankarna.

Två av de fyra nämndemännen hade en skiljaktig mening och ville döma pappan till två och ett halvt års fängelse.

Publicerad 10 June 2019 00:00