Två föräldrar riskerar att återigen få betala vite för sina barns ogiltiga frånvaro i skolan.

Två föräldrar riskerar att återigen få betala vite för sina barns ogiltiga frånvaro i skolan. Foto: adobe stock

Föräldrar kan åter få böta för barnens frånvaro

"Det är ett lagbrott om inte eleverna går i skolan"

STAFFANSTORP.

För drygt ett år sedan införde dåvarande barn- och utbildningsnämnden möjligheten att döma ut vite till föräldrar vars barn inte närvarar i skolan. Två föräldrar som tidigare dömts till vite riskerar nu återigen att få böta för sina barns frånvaro.

Av
Lena Karlsson

– Detta är vad vi kan göra från nämnden sida för att markera hur viktigt det är att barnen går i skolan, säger nuvarande utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand (M) som undertecknat ansökan till Förvaltningsrätten.

Vitet är på 100 kronor per dag med ogiltig frånvaro. Om Förvaltningsrätten går på utbildningsnämndens linje och dömer ut vite måste den ena föräldern betala sammanlagt 4 200 kronor. En annan förälder ska i så fall betala 1 400 kronor.

De två föräldrarna har tidigare i år dömts till vite på vardera 5 200 och 3 400 kronor. Men den ogiltiga frånvaron för eleverna har alltså fortsatt under våren.

Det verkar inte som om utdömandet av vite ger önskad effekt?

– I början när vi införde det såg vi en viss effekt, sen kom det tyvärr tillbaka igen. Men vi fortsätter att dokumentera frånvaron och skicka in ansökan om utdömande av vite. Det är allvarligt att inte låta sitt barn gå i skolan. Det är ett lagbrott.

Vad den ogiltiga frånvaron beror på kan utbildningsnämndens ordförande inte uttala sig om.

– Men det är jätteledsamt att det är så här.

Finns det ingenting annat ni kan göra?

– Det får vi fundera på. Men det är inte bara vi som har ögonen på detta, flera andra instanser är inkopplade. Och innan vi ansöker om vite har skolan följt handlingsplanen och de rutiner med orosanmälan som följer med det, säger Åsa Ekstrand.

Publicerad 12 June 2019 00:00