En sak som saknas på företaget är information om vem som kan ge första hjälpen.

En sak som saknas på företaget är information om vem som kan ge första hjälpen. Foto: adobe stock

Företag måste åtgärda bister i arbetsmiljön

Annars riskerar det förbud eller att betala vite

STAFFANSTORP.

Ett företag i Staffanstorp har flera brister i sitt arbete med arbetsmiljön. Det framgår efter att arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Av
Lena Karlsson

En sak som saknas på företaget är skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sådana måste finnas för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Utöver det finns inga skriftliga riskbedömningar av stress, hög arbetsbelastning, trafik, ergonomi och bildskärmsarbete. Det saknas också delvis skriftliga rutiner för hur tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet ska rapporteras och utredas.

Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare känner till att de ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet. De anställda ska också informeras om vad som ska rapporteras och hur.

Det uppdagades också brister i första hjälpen. Vad som fattas är bland annat ett väl synligt anslag med information om var utrustning för första hjälpen finns.

Där ska det också stå vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi, och adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen.

En annan brist som delvis ska åtgärdas är skriftliga rutiner för krisstöd.

– Det är viktigt att berörda människor och myndigheter kontaktas efter en krissituation, skriver arbetsmiljöinspektören i inspektionsmeddelandet.

Företaget har nu fram till den 8 november på sig att åtgärda bristerna. Annars riskerar de att få förbud eller ett föreläggande som kan kopplas till betalning av vite.

Publicerad 23 August 2019 00:00