De äldre kan fortsätta att äta på Pilegården tills en ny entreprenör tar vid.(bilden är en genrebild)

De äldre kan fortsätta att äta på Pilegården tills en ny entreprenör tar vid.(bilden är en genrebild) Foto: adobe stock

Kommunen tar över Pilegårdens restaurang

Men bara fram tills en ny entreprenör vill ta över

STAFFANSTORP.

Pilegårdens restaurang står utan entreprenör den 1 september. Från början skulle det betyda en stängning i höst. Men nu har kommunen beslutat att ta över i väntan på att en ny tar över driften.

Av
Lena Karlsson

ISS som tidigare drivit restaurangen avslutar sitt avtal den 31 augusti. Från början var det tänkt att Pilegården skulle hålla stängt fram tills att en ny krögare tar över.

Men enligt kommunens hemsida är det en ambition "att Träffpunkten även fortsättningsvis ska präglas av positiva möten och meningsfulla, engagerande aktiviteter för våra äldre kommunmedborgare. Därför kommer restaurangen att drivas vidare av den kommunala kostsektionen i väntan på att avtal kan tecknas med en ny entreprenör."

Letandet efter en ny krögare som vill driva restaurangen på lång sikt fortsätter. Men att hitta någon som kan ta över restaurangen och "utveckla den till att bli navet i den träffpunkt som Trivselpunkten utgör" kan ta tid.

För att de besökare som dagligen besöker restaurangen inte ska bli utan lunch tar kommunens egen kostverksamhet tillfälligt över driften. Från och med den 3 september har den öppet vardagar mellan 11 och 14.

Publicerad 30 August 2019 00:00