Flera boende har överklagat stadsbyggnadskontorets detaljplan.

Flera boende har överklagat stadsbyggnadskontorets detaljplan. Foto: adobe stock/Staffanstorps kommun

Flera boende överklagar detaljplanen för vårdcentral och höghus

"Insynen inkräktar på vårt privatliv"

STAFFANSTORP.

Boende överklagar stadsbyggnadskontorets beslut att att anta detaljplanen för Stanstorp och Stanstad. Ett av skälen är att husen planeras bli för höga och ge insyn i de bostäder som redan finns i området.

Av
Lena Karlsson

Syftet med detaljplanen är att det ska byggas 300 bostäder uppdelat på tre kvarter i Staffanstorp. Där ska det även kunna finnas verksamhetslokaler. Området ska dessutom rymma en ny vårdcentral och folktandvård.

Men nu har flera boenden överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Detta då de inte upplever att kommunens representanter tagit hänsyn till på eras synpunkter.

En av synpunkterna som framförs är att den byggnad som ska rymma vårdcentral och lägenheter är alldeles för hög i förhållande till de omgivande bostäderna.

"Kringliggande hus är tre våningar och kommunen skriver att de vill bygga i samma stil som omgivningen", står det i en överklagan.

Det som de boende vänder sig mot är att det i detaljplanen finns fem till sju våningar höga hus. "Det blir för mycket insikt till oss/.../ och inkräktar på vårt privat."

En annan fråga som tas upp är parkeringsplatserna som anses vara underdimensionerade. "Hur ska boende och vårdcentralen kunna få plats? Förväntar kommunen sig att boende ska köra till jobbet innan personal till vårdcentralen ska få tillträde?" står det i en överklagan.

Där uttrycks också oro för att ambulansen inte ska kunna komma fram på en redan smal utfartsväg. De överklagande anser också att mark- och miljödomstolen ska bortse från en trafikmätning som den anser är felaktigt gjord.

Parkeringsfrågan är en annan synpunkt som tas upp i flera av överklagandena som lämnats in till mark- och miljödomstolen. Några hävdar att störande trafik till och från den nya parkeringen kommer att ske över deras befintliga parkering.

Därför har de krävt att ett staket eller stängsel ska sättas upp mellan deras och den nya parkeringen. Men det är inte något som de fått gehör för hos kommunen.

Publicerad 03 September 2019 00:00