Thomas Lexén, stadsarkitekt i Staffanstorps kommun.

Thomas Lexén, stadsarkitekt i Staffanstorps kommun. Foto: Fredrik Magnusson

Nya kunskaper kring planen för Flackarp och Höje å

Samrådsmöten för att få in synpunkter

STAFFANSTORP.

En framtida tågstation på Klostergården i Lund gör att gränsområdet mot Lund blir intressant att eventuellt utveckla och bebygga med bostäder. På ett samrådsmöte kring den fördjupade översiktsplanen fick medborgarna säga sitt.

Av
Fredrik Magnusson

Det är väldigt tidigt i processen fortfarande. En mängd frågor måste lösas innan det är dags att ta beslut kring planer för området kring Höje å.

– Visst är det i ett tidigt skede men att ta in synpunkter bidrar med nya kunskaper. Det vi hörde av dagens första intresserade kretsade mycket kring naturvärden och hur gränsen mot Lund ska formas, säger Thomas Lexén, som är stadsarkitekt i Staffanstorps kommun.

Mycket handlar om vad som händer i Lund. Tågstationen är själva nyckeln för att området ska bli intressant, men också Källby reningsverks framtid. I det fallet finns det inriktningsbeslut som säger att reningsverket ska avvecklas 2028. Då försvinner skyddszonen kring området. En annan fråga som berör både Lund och Staffanstorp är kraftledningens placering som idag löper genom området.

– Vi är beroende av vad som händer i Lund för utbyggnad. Skulle vi exempelvis kunna ansluta ett VA-nät till den planerade ledningen som ska gå till Sjölundaverket. Det handlar också om hur kostnader ska fördelas för vägar och broar, säger Thomas Lexén.

Staffanstorp har i sin översiktsplan tagit höjd för att nå en befolkning på 39 000 till år 2039. Den klarar kommunen utan det aktuella om rådet.

Delar av området har varit uppe för diskussion tidigare men det har aldrig blivit något.

– Det har funnits förslag på en ekoby men den planeringen las ner. Vi hade också en detaljplan för utbyggnad av Flackarps by men då blev Lund oroliga och vi kunde inte hitta någon samsyn när det rörde en trafikplats vid 108:an. Då rörde det sig om ett femtiotal bostäder. Sedan dess har intresset för området slumrat men med stationen väckte det igen.

I förslaget som är ute på samråd föreslås gröna ramverk kring så kallade urbana byar längs med södra sidan av Höje å men även på andra sidan Höje å då kommungränsen går där. Det är fortfarande för tidigt att säga vad som kommer hända med planeringen. Politikerna ska så småningom ta ställning och välja en inriktning. Samrådstiden strcäker sig fram till den 4 oktober.

Publicerad 06 September 2019 00:00