Lundakarnevalen äskar pengar hos kommunen

LUND. Lundakarnevalen äskar pengar hos kommunen för årets upplaga.

Kommunen har hjälpt karnevalen med pengar, konsulthjälp och beredskap under tidigare år. Enligt dokument från karnevalen som skickats till kommunen uppgick ersättningen vid 2014 års karneval till en miljon kronor.

I dokumenten som skickats till kommunen har en kostnadsberäkning gjorts med vad som kommunen kan hjälpa till med. Totalt uppgår den uträckningen till drygt 2,2 miljoner kronor men karnevalen skriver att de förstår att kommunen inte kan hjälpa till med alla kostnader, men att de är tacksamma för all hjälp. Bland kostnadsposterna finns bland annat slitage i Lundagård, säkerhetsåtgärder, tillstånd, försäkringar och sopkärl/hämtning.

Lundakarnevalen har en omsättning på drygt 30 miljoner kronor.

Publicerad 09 February 2018 13:28