"Jag blev så chockad av hans omänskliga reaktion och hans okunskap", skriver anmälaren. Foto: Karl-Johan Hjertström

Anmälan: Elrullstol var "farligt gods" – nekades bussresa

Blev rekommenderad rullstolen av Region Skåne

MALMÖ/LUND.

Elrullstolen ska vara godkänd för att användas ombord på flygplan. Men när kvinnan ville åka med en av Skånetrafikens bussar blev det stopp. Enligt en anmälan hänvisade chauffören till att det förelåg en explosionsrisk och att rullstolen var "farligt gods". Diskrimineringsombudsmannen (DO) kräver nu att Region Skåne svarar på en rad frågor.

Det var en lördagskväll i april förra året som kvinnan skulle ta en regionbuss från Malmö till Lund. Bussens förare gjorde dock klart att hon inte fick åka med.

– Busschauffören vägrade, och sa att chaufförerna hade instruktioner från Skånetrafiken att inte tillåta elrullstolar på bussarna, eftersom batterierna kunde explodera. Jag förklarade att detta inte var möjligt med den typ av batterier som min rullstol hade. Chauffören insisterade dock, och sa att personer med elrullstol skulle ta Färdtjänst, enligt Skånetrafikens instruktioner, och upprepade att min stol var ”farligt gods” som skulle explodera. Han ringde sedan sin chef, som bekräftade att jag inte fick resa med bussen, uppger anmälaren.

Kvinnan tycker det är anmärkningsvärt att chauffören hänvisade till färdtjänst så sent på kvällen eftersom det inte går att spontanbeställa en resa

– Med andra ord hänvisade chauffören mig till att tillbringa natten på gatorna i Malmö. Jag blev så chockad av hans omänskliga reaktion och hans okunskap.

Enligt anmälan är det Region Skåne – det vill säga Skånetrafikens egen ägare – som rekommenderat elrullstolen.

– När jag valde modell tillsammans med hjälpmedelscentralen i och Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen Region Skåne, gjorde vi med stöd av en expert från företaget permobil, en mycket grundlig genomgång, för att försäkra oss att modellen jag valde accepterades på offentliga transportmedel, både buss och tåg, men även flyg.

Anmälaren understryker att hon inte är ute efter att straffa den enskilde busschauffören.

– Däremot är det avgörande att ni ser över era instruktioner och utbildning av personal, så att ingen skall någonsin behöva råka ut för den behandling jag utsattes för.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat utreda Skånetrafikens agerande och vill ha svar på en rad frågor. Svaren ska ha inkommit till myndigheten senast den 14 mars.

Här är några av frågorna som Skånetrafiken ålagts att besvara

• Redovisa Region Skånes uppfattning om vad som har hänt vid situationen som anmälts.

• Redogör för anledning till att anmälaren inte fick åka med bussen.

• Stämmer det som anges i anmälan, att busschaufloren instruerats av Region Skåne att inte medföra elrullstolar på bussarna samt att chaufförens chef vid tillfållet per telefon bekräftat att elrullstol inte får medföras på bussarna?

• Redogör för vad Region Skåne avser med "farligt gods" ombord på bussar.

• Redogör för orsaken till uttalandet att batteriet kunde explodera

Publicerad 03 March 2019 00:00