I den senaste undersökningen granskades totalt 1 300 reparationer. 29 procent fick anmärkningar.

I den senaste undersökningen granskades totalt 1 300 reparationer. 29 procent fick anmärkningar. Foto: Pixabay

Många brister i bilverkstädernas reparationer

"Endast åtta av de närmare 80 verkstäderna når en acceptabel nivå"

Motor.

Bättre, men fortfarande brister många bilverkstäders reparationsarbeten. Så sammanfattar branschorganisationen Trafiksäkerhetsföreningen, TFF, de senaste kvalitetskontrollerna av Sveriges bilverkstäder.

Av
Stefan Larsson

Det är för femte året i rad som TFF utfört omfattande stickprovskontroller åt försäkringsbranschen på Sveriges fordonsverkstäder. För två år sedan visade kontrollerna av bilverkstäderna att nästan hälften av skadearbetena, 48 procent, hade brister. Resultatet var så häpnadsväckande att årskontrollerna utökades.

– Resultatet är så anmärkningsvärt att vi valt att inte avsluta kontrollerna nu efter tre år som planerat, utan att vi tvärtom beslutat att fortsätta i ytterligare tre år. Dessutom utökar vi antalet kontroller kraftigt, sa Anders Edvardsson, projektledare hos TFF i samband med att resultatet presenterades för tre år sedan.

Nu, två år senare, visar de senaste stickprovskontrollerna, som utförts under 2018, att bilverkstäderna runt om i landet blivit bättre och mer noggranna i sina arbeten, men också att många har långt kvar till en acceptabel nivå. Enligt den senaste undersökningsperioden, där totalt 1 300 reparationer granskats, fick 29 procent anmärkningar.

– Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå, säger Anders Edvardsson

Fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå

Återkommande i granskningen är att bristerna ofta beror på slarv från bilverkstäderna. De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller främst fastsättning och montering av dörrar och stötfångare samt lackarbeten och att metodbeskrivningar för arbetet inte används eller följs.

– Resultatet av försäkringsbranschens kontroller 2018 visar att endast åtta av de närmare 80 verkstäderna når en acceptabel nivå med anmärkningar på 0–10 procent av reparationerna. Vår målsättning måste vara att alla skadeverkstäder ska ligga på den nivån, säger Anders Edvardsson.

Granskningen visar också på fortsatt stor kvalitetsskillnad mellan olika verkstäder i landet och särskilt anmärkningsvärt är att stickprovskontrollerna visat på kvalitetsskillnader mellan verkstäder inom samma kedja!

– Verkstäderna med bäst resultat har inga anmärkningar alls på de kontrollerade reparationerna. I den andra änden av skalan finns verkstäder som har anmärkningar på upp till nästan 70 procent av de kontrollerade reparationerna, säger Edvardsson.

Att försäkringsbranschen valt att granska verkstäderna handlar både om att bibehålla nöjda kunder, men även om stora ekonomiska värden. Varje år utförs nämligen reparationer åt försäkringsbranschen till ett totalt värde av cirka nio miljarder kronor och de utvalda verkstäderna som granskats står för cirka 40 procent av det totala antalet skadereparationer som utförs åt försäkringsbolagen i landet.

– När kontrollerna startade 2014 hade 54 procent av de kontrollerade fordonen anmärkning. Fem år senare har andelen sjunkit till 29 procent. En orsak till det förbättrade resultatet är sannolikt att branschen utför dessa återkommande kvalitetskontroller.

Fakta:

Försäkringsbranschens kvalitetskontroller av skadeverkstäder startade 2014 och utförs av Dekra quality management AB. Dekra har en detaljerad lista med punkter att gå igenom. Bland annat kontrolleras att verkstäderna följer tillverkarens reparationsanvisningar och de normer som finns för hur olika reparationsarbeten ska genomföras. Kontrollerna utförs på både pågående och avslutade reparationer.

Publicerad 13 April 2019 00:00