Heleneholmsverket i Malmö.

Heleneholmsverket i Malmö. Foto: Pressbild

Risk för elbrist i södra Skåne när kraftvärmeverk stängs ner

Höjning av skatten orsaken

MALMÖ/SKÅNE. Energibolaget Eon kan tvingas stoppa elproduktionen i Heleneholms kraftvärmeverk – vilket kan leda till elbrist i delar av Skåne. Anledningen är regeringens förslag om en kraftig höjning av koldioxidskatten.

Förslaget i regeringens vårbudget innebär en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för kraftvärmeanläggningar. Höjningen föreslås börja gälla från och med den 1 augusti. Om den blir verklighet stängs elproduktionen ner i Heleneholmsverket samma dag.

Heleneholmsverket levererar idag 130 megawatt el. Det motsvarar närmare 15 procent av södra Skånes effektbehov. Enligt Eon hade en stängning av Heleneholmsverket minskat tillgången på el i bland annat Malmö, Ystad, Trelleborg, Simrishamn, Svedala, Staffanstorp, och Vellinge.

– Vi tycker i grunden att skatt på fossila bränslen är bra för att styra utvecklingen mot återvunnen och förnybar energi, men när så höga skatter införs med några månaders varsel är det inte möjligt att ställa om till förnybara bränslen, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige, i ett pressmeddelande.

Eon har planer på att ersätta naturgasanvändningen i Heleneholmsverket med förnybar kraftvärme år 2025. Men om den aviserade skattehöjningen införs anser energibolaget att det blir ekonomiskt omöjligt att producera el i den nuvarande anläggningen innan dess.

Eon har informerat politikerna i Region Skåne om den eventuella nedstängningen.

– Ett underdimensionerat elnät riskerar viktiga klimatsatsningar och den omställning till ett hållbart samhälle som är helt nödvändig. Detta gäller inte minst elektrifieringen av tåg och fordon. Även viktiga och effektkrävande investeringar, till exempel i nya företag och hamnar, äventyras av elbristen. Att Skåne i detta kritiska läge åter blir nonchalerat av regeringen, det är djupt beklagligt, säger regionrådet Louise Eklund (L) i ett pressmeddelande.

Publicerad 18 April 2019 00:00