Den skånska vården går på knäna varje sommar.

Den skånska vården går på knäna varje sommar. "Det är en självklarhet att vår personal ska få ta ut sin semester. Det ställer däremot oss inför svåra utmaningar. Vikarier växer inte direkt på träd", säger Gilbert Tribo (L) ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Pressbild, Adobe Stock

Den skånska vårdens bemanning: "Något vi får leva med"

Politiker pekar ut brist på specialutbildad personal som Skånes akilleshäl

SKÅNE.

Medarbetarna har blivit fler men det råder fortfarande brist på specialutbildad personal. Det får den skånska vården att gå på knäna varje sommar. "Jag tror inte vi kommer att hitta någon lösning. Tyvärr är det något vi får leva med varje sommar som det ser ut nu", säger Gilbert Tribo (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Av
Andreas Holm

Cesar Fältskär

32 000 vårdanställda börjar snart ta ut välbehövlig sommarsemester. Det leder till ett ökat tryck på den skånska vården där avdelningar på sina håll stänger och icke-akuta operationer skjuts upp till hösten. Nästan var tionde vårdplats kan försvinna under sommaren. 1 500 vikarier kommer att behövas under sommaren.

– Det är en självklarhet att vår personal ska få ta ut sin semester. Det ställer däremot oss inför svåra utmaningar. Vikarier växer inte direkt på träd, säger Gilbert Tribo.

Bristen på främst sjuksköterskor under sommarmånaderna är stor i hela landet. Flera regioner väljer att plocka in personal från bemanningsföretag men Region Skåne undviker helst det för att undvika allt för höga kostnader. Fem procent av personalkostnaderna i primärvården läggs på hyrpersonal, snittet i regionen är 1,9 procent. Bland annat kostar hyrläkaren omkring tio miljoner kronor varje månad.

– Vi använder oss minst av bemanningspersonal i landet. Det är aldrig önskvärt att hyra in dyr personal men vi kan snart bli nödd och tvungna att göra så, säger Gilbert Tribo.

Han menar att det största bekymret ligger i bristen på specialutbildad personal. Om den gruppen blir fler kan problemet med personalbristen på sikt mattas av inför varje sommar. Förenklat menar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att specialutbildad personal kan fokusera på sina styrkor och att kanske fler vårdbiträden anställs för att göra det arbete en del sjuksköterskor tvingas göra under sommaren.

– När den personalen tar ut sin semester försvinner kompetensen som är oerhört viktig för vården. Under fem år har 3 000 fler anställs inom den skånska vården, men vi har fortfarande lika långa vårdköer. Vi vill erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen lön och använda varje resurs på bästa sätt. Ökar yrkesskickligheten kan det underlätta sommarbemanningen.

Med färre personal blir även vårdplatserna färre. En logik som Region Skåne löser med att sjukhusen samarbetar.

– Dagligt och regionalt samarbete mellan alla sjukhus i Region Skåne kommer ske under sommaren. Landskrona lasarett har dock nästan alla vårdplatser öppna, så där finns ingen vårdplatsbrist, säger Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef på Skånes Universitetssjukhus.

Alla akut- och förlossningsmottagningar kommer att vara öppna som vanligt, och 1177 kommer att ha samma öppettider. Utöver sjuksköterskor är det även brist på barnmorskor, fysioterapeuter och biomedicinska analytiker, men det råder ingen brist på läkare. Prioriteringen kommer att behöva göras under sommaren.

– Patienter med akuta behov och patienter med livshotande sjukdomar kommer att prioriteras, t.ex. cancerpatienter. Även personer i livets slutskede kommer att få vård som planerat, säger Katarina Johnsson.

Personal har även erbjudits pengar för att flytta eller helt enkelt inte ta ut sin sommarsemester. Men det gäller att vara försiktig, både ur arbetsmiljö och ekonomisk synpunkt menar Gilbert Tribo.

– Dels behöver alla behöver få sin ledighet, dels kan det slå ut fel och bli kostsamt om fler väljer att tacka ja till erjudandet. I värsta fall kan det även leda till fler sjukskrivningar om många jobbar på och inte får sin återhämtning, säger han.

Finns det någon lösning inom snar framtid?

– Jag tror inte vi kommer att hitta någon lösning. Tyvärr är det något vi får leva med varje sommar som det ser ut nu.

Publicerad 21 June 2019 00:00