Kent Ekeroth i en annan rättegångsförhandling.

Kent Ekeroth i en annan rättegångsförhandling. Foto: Lorentz-Allard Robin/Ritzau Scanpix

"Järnrörsfilmen" nu fråga för Högsta domstolen

SVT tyckte felaktig bedömning gjordes avgörande frågor

SVERIGE.

SVT dömdes i juli för att ha gjort intrång i upphovsrätten när de inte angav SD-profilen Kent Ekeroth som fotograf när de sände delar av mobilfilmen kring järnrörsskandalen. SVT överklagar nu domen till Högsta domstolen.

Av
Felix Alnemark

Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde en felaktig bedömning av de avgörande frågorna i den upphovsrättsliga tvisten mellan SVT och SD-profilen Kent Ekeroth. Det skriver SVT i ett överklagande som nu lämnats in till Högsta domstolen.

Enligt domen från juli ska SVT betala mer ersättning till politikern från Lund, utöver de 190 000 kronorna i rättegångskostnaderna.

Den tidigare instansen kom fram till att SVT delvis kränkte Ekeroths ideella rätt när han inte namngavs som fotograf. Enligt domen kunde SVT inte luta sig mot yttrande och informationsfriheten i sin nyhetsrapportering när delar av filmen visades.

Ekeroth har tidigare tvistat och fått rätt till ersättning från medier som publicerat filmen. SVT har bett om att få mer tid att utveckla grunderna i sitt överklagande och begär prövningstillstånd av Högsta domstolen.

Publicerad 14 August 2019 14:22