Korsningen som rapporten gäller.

Korsningen som rapporten gäller. Foto: Fredrik Magnusson

Vallkärra byalag kritiserar rapport om vägkorsning

Har skrivit fyra gånger på fyra år

VALLKÄRRA.

Fyra gånger på fyra år har Vallkärra byalag skrivit till Trafikverket om korsningen av väg 108 och väg 921. Nu har en rapport tagits fram om eventuella åtgärder men byalaget kritiserar prioriteringarna i rapporten.

Av
Fredrik Magnusson

Trafikverket har låtit konsultbolaget Norconsult utföra en utredning om ökad trafiksäkerhet i korsningen väg 108/921. Bakgrunden till utredningen är fyra skrivelser – och lika många år i rad – från Vallkärra byalag till Trafikverket med begäran om åtgärder för förbättrad säkerhet i korsningen. Trafikverket har lovat att lämpliga åtgärder ska utredas men att arbetet vilar på grund av resursbrist.

Utredningen presenterar sammanlagt elva förslag till lösningar för att höja trafiksäkerheten. Två av dessa rekommenderas att Trafikverket ska gå vidare och genomföra. Den första avser att byta ut siktstörande skydd av korrugerad plast till nät. Den andra åtgärden som föreslås bli genomförd är en kampanj för ökad pendling med tåg, buss eller cykel, vilken föreslås bli bekostad av Skånetrafiken/Lunds kommun. Övriga nio åtgärder föreslår utredaren att Trafikverket inte ska gå vidare med.

Byalaget menar att Trafikverket inte ska följa den utredande konsultens rekommendation utan för egen del kvalitetssäkra och pröva samtliga åtgärdsförslag. Byalaget menar att Trafikverket sviker sitt ansvar om de beslutar att enbart gå vidare med de två insatserna som utredaren presenterar.

Byalaget menar att behovet är särskilt starkt för ett nytt körfält för högersvängande trafik (i dag gemensamt för trafiken rakt igenom korsningen) på väg 108 riktning norrut då det i eftermiddagstrafiken är många bilister som svänger av till höger i korsningen mot Vallkärra och Stångby.

Byalaget skriver "Mot bakgrund av den redan inträffade dödsolyckan och andra allvarliga olyckor med personskador i korsningen, kräver byalaget att Trafikverket tar sitt ansvar för trafiksäkerheten och som ett minimum genomför åtgärderna trafiksäkerhetskamera, belysning och åtgärder för att säkerställa god sikt på båda sidor av väg 921".

Publicerad 03 December 2019 00:00