Forskare fälls för oredlighet i forskning.

Forskare fälls för oredlighet i forskning. Foto: Fredrik Magnusson

Forskare fälls efter att ha gett student opublicerade uppgifter

Opublicerad rådata från en doktorand användes

LUND.

Opublicerad rådata från en doktorand användes i en masteruppsats utan hennes vetskap. Detta trots att det fanns en policy i doktorandens forskningsprojekt om att deltagarna skulle diskutera vem som publicerar vilken data och när den ska publiceras. Forskaren som tillhandahöll materialet fälls nu för oredlighet i forskning.

Av
Fredrik Magnusson

Det var i ett studentarbete på LTH som uppgifterna användes. Forskaren som var handledare, och som nu fälls för oredlighet i forskning, hade tillgång till rådatan och gav studenten tillgång till den. Den var först senare samma år som doktoranden som tagit fram datan upptäckte att hennes data använts i en uppsats på en annan fakultet. Doktoranden hade inte fått frågan om hennes rådata fick användas av andra, hon hade heller inte godkänt att hennes rådata skulle analyseras av studenten eller publiceras i hans studentarbete. Någon hänvisning till doktoranden fanns inte heller i studentuppsatsen.

Anmälan kring det hela gjordes i maj i år och universitetets granskning visar att det som framkommit i anmälan stämmer. Handledaren hade i samband med sin forskning och som deltagare i forskningsprojektet tillgång till doktorandens rådata. Studentuppsatsen innehöll rådata som tagits fram av doktoranden och den har analyserats och använts av studenten. Universitetet menar också att även om doktorandens rådata var tillgänglig för deltagarna inom samarbetsprojektet innebar det inte att den var tillgänglig för andra att använda, analysera eller publicera. Handledaren har således, i samband med sin forskning, olovligt använt information som han i förtroende fått tillgång till.

Universitetet konstaterar att handledaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det är definierat i Lunds universitets föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet.

Studenten har reviderat sin uppsats och eftersom han anses ha agerat i god tro har han inte berörts av anmälan eller andra disciplinåtgärder. Ärendet lämnas nu över till LTH, Lunds tekniska högskola, för vidare hantering.

Publicerad 05 December 2019 00:00