3,4 miljoner kronor av kommunens pengar har betalts ut felaktigt och nu är det problem med att få tillbaka pengarna.

3,4 miljoner kronor av kommunens pengar har betalts ut felaktigt och nu är det problem med att få tillbaka pengarna. Foto: Fredrik Magnusson

3,4 miljoner från Lunds kommun gick till fel bolag – pengarna har använts

Kommunen hotar med domstol

LUND.

Lunds kommun har vid två olika tillfällen felaktigt betalat ut sammanlagt 3,4 miljoner kronor till bolaget Crazy Holding AB i Spånga. När kommunen bad om att få tillbaka pengarna fick de till svar att pengarna redan använts.

Av
Fredrik Magnusson

Det rör sig totalt om 3 414 569 kronor som felaktigt betalats ut. Lunds kommun tog kontakt med bolaget och fick då till svar att det fanns problem. Crazy Holding väntade pengar från ett annat bolag och när pengarna från Lunds kommun trillade in på kontot kunde de inte se från vem det var. Enligt bolaget advokat förutsatte Crazy Holding att pengarna kom från bolaget som de väntade pengar från. Eftersom Crazy Holding väntat på en större summa pengar sedan i maj så fanns det fodringar som skulle betalas. Pengarna från Lunds kommun användes till detta enligt advokaten.

Advokaten skriver i ett brev till Lunds kommun att Crazy Holding handlat i god tro och menar att kraven på återbetalning från Lunds kommun bortfaller. Han skriver också att situationen är olycklig men att även om Crazy Holding hade velat betala tillbaka kommunens pengar så saknas det medel för det. Crazy Holding föreslår ett möte för att diskutera en lösning.

Kommunjurist Gunnar Jönsson skriver i ett svar till advokaten att något undantag från huvudregeln om återbetalning inte ska göras och att det står klart att det var Lunds kommun som betalade in pengarna. Gunnar Jönsson hänvisar till bolagets bankgiro. Sker inte återbetalningen så kommer kommunen lämna in en stämningsansökan.

Crazy Holdings advokat skriver i ett svar till kommunjuristen att bankgirouppgifterna att det var Lunds kommun som betalt in pengarna inte kunde ses när pengarna kom till kontot. Återigen skriver advokaten om att mötas för en lösning. En domstolsprocess menar de är kostsam och tidskrävande. De ber om att undersöka en samförståndslösning innan ett rättsligt förfarande inleds.

Kommunjuristen svara på advokatens brev och skriver att det inte finns något utrymme för diskussion. Pengarna ska betalas tillbaka. Det som kan diskuteras är en tidpunkt för när det ska ske och en eventuell uppdelning av beloppet. Något personligt möte behövs inte.

När de 3,4 miljoner från Lunds kommun betalades in på Crazy Holdings konto väntade de på en betalning på cirka 4,6 miljoner kronor.

Publicerad 06 December 2019 00:00