Socialdemokraten Laila Olsen.

Socialdemokraten Laila Olsen. Foto: privat

Insänt: "Engelska skolan exempel på osund konkurrens"

S motsätter sig privatisering av skolor

INSÄNT/STAFFANSTORP.

På Utbildningsnämndens sammanträde den 9 december deltog vi socialdemokrater inte i ärende 7 om genomförandeplaner då de bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas mål för mandatperioden.

Av
Lena Karlsson

Ett av kommunfullmäktiges mål som berör Utbildningsnämnden är: ”Alternativen inom förskole- och skolverksamhet ska öka.” Vi socialdemokrater vänder oss starkt emot detta mål då det inte säger något om kvalitet i verksamheterna eller hur det kommer att påverka de befintliga kommunala verksamheterna.

I Staffanstorps kommuns styrdirektiv står det under punkt 2.8 att: ”Resultatenheter och kommunala bolag får inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om det som helhet medför nackdelar för kommunkoncernen som överväger fördelarna för resultatenheten eller bolaget.”

Detta gäller kommunens verksamheter men vi vill inte ha en konkurrens från fristående förskolor och skolor som medför nackdelar som ökade kostnader och nedskärningar i våra befintliga verksamheter.

Alla våra skolor ska vara bra skolor och resurser ska styras till likvärdighet och kvalitet. Vi har idag en god samverkan mellan skolorna i Staffanstorps som stärker organisationen totalt och sakta men säkert ökar kvaliteten.

Sverige är det enda landet i världen som tillåter aktiebolag att göra vinst på offentligt finansierad skola. Villkoren skiljer sig också åt mellan kommunala och fristående skolor.

I den kommunala skolan är det krav på legitimerade lärare. Detta gäller inte friskolor som undervisar på engelska, vilket innebär att deras personalkostnader kan bli lägre. De fristående skolorna tillämpar ett kösystem som premierar de som anmält sig tidigt i kön. De kommunala skolorna tillämpar fritt val men också närhetsprincipen när platserna tilldelas.

Internationella Engelska skolan, IES, är ett exempel på osund konkurrens. Deras strategi är att gå ihop med ett byggföretag och presenterar en färdig lösning för kommunen. Det enda de behöver är tillgång till kommunal mark och helst fördelaktiga villkor för att klara den högre hyran. Det ryktas om avtal på hyressubventioner på fyra miljoner kronor per år.

När IES etablerar sig i en kommun är risken överhängande att de dränerar den kommunala skolan på högpresterande elever.

Eftersom det inte går att veta vilka elever som kommer att gå på IES så kan det leda till att kommunen får svårare att organisera sin verksamhet och att fylla skolorna med tillräckligt många elever. När de kommunala skolorna har tomma platser riskerar de att gå back och då måste kommunen betala mer pengar till friskolorna eftersom den genomsnittliga kommunala skolpengen ökar.

En konkurrens som inte är på lika villkor, där kommunen inte kan vinna och Internationella Engelska Skolan inte förlora.

Laila Olsen, socialdemokratiska gruppen i utbildningsnämnden

Publicerad 17 December 2019 09:38